Інтелектуальний капітал у сучасному регіональному кадровому плануванні розвитку туризму

Ескіз недоступний
Дата
2019
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
Бескиди
Анотація
На нашу думку, прогнози та аналіз розвитку туризму і гостинності в Україні, враховуючи світовий досвід, має здійснюватися з залученням фахівців-практиків з питань управління інтелектуальним та людським капіталами як провідними ресурсами економічного зростання у майбутньому. З іншого боку, усвідомлення важливості туризму для економічної життєздатності регіонів та держави, повинні заохочувати уряд сприяти розвитку досліджень в цій області, оскільки результат може допомогти як окремому підприємству, так і галузі вцілому.
Опис
Ключові слова
туризм, кадрове планування розвитку туризму, інтелектуальний капітал
Бібліографічний опис
Яворська О. Г. Інтелектуальний капітал у сучасному регіональному кадровому плануванні розвитку туризму / О. Г. Яворська / Регіональна політика : історія, політико-правові засади, урбаністика, просторове планування, архітектура : зб. наук. праць : в 2 ч. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; редкол. : П. М. Куліков (голова) [та ін.]. – Київ ; Тернопіль : Бескиди, 2019. - Вип. 5, ч. 2 : П'ята міжнародна наук.- практ. конф., Київ, 22 листопада 2019 р. - С. 178 - 181. - Бібліогр. : 17 назв.