Адаптація новітніх концепцій маркетингу в системі адміністрування підприємством

Анотація
Опис
Ключові слова
кафедра менеджменту в будівництві, новітні концепції маркетингу, система адміністрування підприємством, інвестиційні ресурси, економіка країни
Бібліографічний опис
Шевчук О. М. Адаптація новітніх концепцій маркетингу в системі адміністрування підприємством / О. М. Шевчук, О. В. Куріпко, Ю. С. Максим’юк // Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України : зб. матер. ІV Всеукр. круглого столу з міжнар. участю, 17 листопада 2021 р. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. – Київ : КОМПРИНТ, 2022. – С. 304 – 306. – (До 75-річчя з дня створення ООН з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО)). - Бібліогр. : 3 назви.