Історичні засади українського регіоналізму

Ескіз недоступний
Дата
2019
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
Бескиди
Анотація
Поняття «регіоналізм», як і відповідне йому явище, не є одномірним і не зводиться до позначення певних географічних, чи адміністративно-територіальних утворень. Регіональна специфіка і регіональні відмінності в більшій, або меншій мірі притаманні всім сферам суспільного життя, в чому нескладно переконатись, аналізуючи прояви регіоналізму в українській державі і в українському суспільстві.
Опис
Ключові слова
кафедра політичних наук і права, регіоналізм, український регіоналізм
Бібліографічний опис
Красковська М. П. Історичні засади українського регіоналізму / М. П. Красковська // Регіональна політика : історія, політико-правові засади, урбаністика, просторове планування, архітектура : зб. наук. праць : в 2 ч. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; редкол. : П. М. Куліков (голова) [та ін.]. – Київ ; Тернопіль : Бескиди, 2019. - Вип. 5, ч. 2 : П'ята міжнародна наук.- практ. конф., Київ, 22 листопада 2019 р. - С. 75 - 79 .