Перманентна адаптація економічної діяльності підприємств до потреб урахування економічного та соціального імперативів

Ескіз

Дата

2019

Автори

Рижакова, Галина Михайлівна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Останні десятиріччя розвитку підприємництва, виробництва гостро поставили завдання збереження та удосконалення довкілля, соціосфери. Таких цілей в сукупності досягають за рахунок створення технологічних матеріально-енергетичних сучасних процесів та інституціональних операцій передачі й обміну власності, прав, обов’язків. Цілі, процеси й операції супроводжуються та координуються процесами передачі, перероблення, перетворення інформації на всіх рівнях організації й функціонування виробництва, підприємства

Опис

Ключові слова

кафедра менеджменту в будівництві, збереження довкілля, шляхи утворення складних систем, синергетика, мікроекономічна система

Бібліографічний опис

Рижакова Г. М. Перманентна адаптація економічної діяльності підприємств до потреб урахування економічного та соціального імперативів / Г. М. Рижакова // Будівельне право : проблеми теорії і практики : зб. наук. праць : в 2 ч. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; редкол.: П. М. Куліков ( голова ) [ та ін. ]. – Київ ; Тернопіль : Економічна думка, 2019. – Ч. 2. - Третя наук. практ. конф., Київ, 4 грудня 2019 р. - С. 37 - 42. - Бібліогр. : 3 назви.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced