Законодавча політика в галузі охорони та реставрації пам’яток архітектури

Ескіз

Дата

2016

Автори

Орленко, Микола Іванович

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

Економічна думка

Анотація

Наукове дослідження реставрації і відтворення має безпосередній зв’язок з основними пам’яткоохоронними і реставраційними правовими документами [1-3]: Міжнародними хартіями (Венеційська хартія 1964 року [2], кодекс Міжнародної ради з питань пам’яток і визначних місць, Паризька Конвенція про захист всесвітньої і природної спадщини 1972 року, Рекомендації щодо збереження і сучасної ролі історичних ансамблів (1976), Рекомендація ЮНЕСКО про міжнародний обмін культурними цінностями (1976), Гранадська конвенція про охорону архітектурної спадщини Європи (1985), Флорентійська хартія з охорони історичних садів і ландшафтів 1981 року, Вашингтонська міжнародна хартія з охорони історичних міст 1987 року, Лозанська міжнародна хартія з охорони і використання археологічної спадщини 1990 року, Московська хартія архітектурної спадщини 1996 року, хартіями ІСОМОS – Хартія з підготовки спеціалістів у галузі охорони та реставрації об'єктів культурної спадщини, Хартія з охорони традиційної архітектурної спадщини, Хартія з охорони і реставрації архітектурно-містобудівної спадщини), Законом про охорону культурної спадщини України (2000), Нарського документу про автентичність, розробленими законодавчими нормативами і Державними будівельними нормативами з реставрації (склад, порядок розробки і затвердження науково-проектних документів), Кодексом етичних принципів охорони й реставрації пам'яток, ансамблів та визначних місць, збірником міжнародних документів “Охорона культурної спадщини”.

Опис

Ключові слова

законодавча політика, галузь охорони та реставрації пам’яток архітектури

Бібліографічний опис

Орленко М. І. Законодавча політика в галузі охорони та реставрації пам’яток архітектури / М. І. Орленко // Регіональна політика : історичні витоки, законодавче регулювання, практична реалізація : зб. наук. праць : в 2-х ч. / Мін-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. та ін. ; редкол. : П. М. Куліков ( голова ) [ та ін. ]. – Київ ; Тернопіль : Економічна думка, 2016. - Вип. ІІ, ч. 2 : Друга міжнародна наук.- практ. конф., Київ, 14 -15 грудня 2016 р. - С. 7-11. - Бібліогр. : 13 назв.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset