Використання інституту довірчої власності у сфері фінансування будівництва житла

Ескіз

Дата

2019

Автори

Некіт, Катерина Георгіївна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Сьогодні існує досить велика кількість способів фінансування будівництва. Основні легальні схеми фінансування будівництва визначені у ст. 4 Закону України «Про інвестиційну діяльність» від 18.09.1991 р. До способів залучення інвестицій у будівництво Закон відносить залучення коштів через фонди фінансування будівництва, фонди операцій з нерухомістю, інститути спільного інвестування, а також шляхом емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва. Кожен з наведених способів фінансування них має свої переваги та недоліки. Деякі є більш надійними, інші – більш ризиковими. Одним з найбільш надійних та перевірених часом способів фінансування будівництва вважається залучення інвестицій шляхом створення фонду фінансування будівництва

Опис

Ключові слова

фінансування будівництва, інвестиційна діяльність, фонд фінансування будівництва, право довірчої власності

Бібліографічний опис

Некіт К. Г. Використання інституту довірчої власності у сфері фінансування будівництва житла / К. Г. Некіт // Будівельне право : проблеми теорії і практики : зб. наук. праць : в 2 ч. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; редкол. : П. М. Куліков ( голова ) [ та ін. ]. – Київ ; Тернопіль : Бескиди, 2019. – Ч.1. - Третя наук. практ. конф., Київ, 4 грудня 2019 р. - С. 110 - 114. - Бібліогр. : 4 назви.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset