Культурна спадщина як чинник розвитку туризму регіонів України

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Автори
Левицька, Надія Миколаївна
Коцюбанська, Ольга Олександрівна
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
Бескиди
Анотація
Нині Україна впевнено та активно інтегрується до світового культурного простору. Тому при розробці регіональних стратегій розвитку пріоритетними мають бути проблеми збереження та використання пам’яток культурної спадщини. Для цього потрібне повноцінне виявлення й вивчення культурної спадщини з метою виваженого використання і комплексного збереження її. наукові дані твердять, що в Україні налічується більше 140 тис. історико-культурних пам’яток. Захист культурної та духовної спадщини визнано одним з пріоритетів Стратегії національної безпеки України.
Опис
Ключові слова
туризм, розвиток туризму, культурна спадщина, світовий культурний простір
Бібліографічний опис
Левицька Н. М. Культурна спадщина як чинник розвитку туризму регіонів України / Н. М. Левицька, О. О. Коцюбанська // Регіональна політика : історія, політико-правові засади, урбаністика, просторове планування, архітектура : зб. наук. праць : в 2 ч. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; редкол. : П. М. Куліков (голова) [та ін.]. – Київ ; Тернопіль : Бескиди, 2019. - Вип. 5, ч. 2 : П'ята міжнародна наук.- практ. конф., Київ, 22 листопада 2019 р. - С. 101 - 106. - Бібліогр. : 6 назв.