Принцип субсидіарності у регіональній політиці та державному управлінні

Ескіз

Дата

2019

Автори

Данилюк, Іван Васильович

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

Бескиди

Анотація

Сьогодні принцип субсидіарності все більше утверджується в різних сферах суспільних відносин, так принцип субсидіарності був офіційно встановлений в Маастрихтському договорі, який заснував Європейське співтовариство. В сучасній українській регіональній політиці в рамках децентралізації здійснюються спроби імплементувати принцип субсидіарності в національне законодавство, що сприятиме розвитку європейської практики в політичній культурі України.

Опис

Ключові слова

принцип субсидіарності, регіональна політика, державне управління

Бібліографічний опис

Данилюк І. В. Принцип субсидіарності у регіональній політиці та державному управлінні / І. В. Данилюк // Регіональна політика : історія, політико-правові засади, урбаністика, просторове планування, архітектура : зб. наук. праць : в 2 ч. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; редкол. : П. М. Куліков (голова) [та ін.]. – Київ ; Тернопіль : Бескиди, 2019. - Вип. 5, ч. 1 : П'ята міжнародна наук.- практ. конф., Київ, 22 листопада 2019 р. - С. 162 - 167. - Бібліогр. : 11 назв.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced