Формування єко-реклами в сучасному архітектурному середовищі

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Автори
Ольховська, О. В.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Розглянуто формування екологічної реклами як однієї зі складових елементів дизайну архітектурного середовища, що впливає на якісні характеристики міста. Виявлено нові можливості творчого перетворення міського середовища, при якому використовуються як сучасні інноваційні технології, так і художні засоби, характерні для нових видів образотворчих мистецтв. Розглянуто екологічні проекти провідних рекламних агентств в цій сфері.
Опис
Ключові слова
кафедра дизайну архітектурного середовища, еко-реклама, екологічний підхід в рекламі, дизайн архітектурного середовища, міське середовище, зелені технології, эко-реклама, экологический подход в рекламе, дизайн архитектурной среды, городская среда, зелёные технологии, eco-advertising, ecological approach to advertising, design of the architectural environment, urban environment, green technologies
Бібліографічний опис
Ольховська О. В. Формування єко-реклами в сучасному архітектурному середовищі / О. В. Ольховська // Архітектурний вісник КНУБА : наук.-вироб. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. П. М. Куліков.- Київ : КНУБА, 2018. - Вип. 16. - С. 355 - 359. - Бібліогр. : 4 назви.
Зібрання