Архітектурні прийоми формоутворення космічних науково-дослідницьких центрів розвитку та дозвілля молоді

Ескіз

Дата

2020

Автори

Дорохіна, Ганна Ігорівна
Алексєєнко, Д. О.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

У статті розглянуті принципи та прийоми формотворення науково-дослідницьких розважальних центрів. На основі аналізу існуючих прийомів винайдено чотири способи формотворення для цього типу об’єктів.

Опис

Ключові слова

кафедра теорії архітектури, космічний науково-дослідницький центр розвитку і дозвілля молоді, планетарій, обсерваторія, формотворення, тектоніка архітектурних форм, рельєф, технічні особливості, space research center for youth development and leisure, planetarium, observatory, shaping, tectonics of architectural forms, relief, technical requirements

Бібліографічний опис

Дорохіна Г. І. Архітектурні прийоми формоутворення космічних науково-дослідницьких центрів розвитку та дозвілля молоді / Г. І. Дорохіна, Д. О. Алексєєнко // Архітектурний вісник КНУБА : наук.-виробнич. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. П. М. Куліков. - Київ : КНУБА, 2020. - Вип. 20 - 21. - С. 330 – 336. - Бібліогр. : 4 назви.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset