Методологія дослідження конкурентоспроможності підприємств в умовах цифровізації економіки

Ескіз недоступний
Дата
2019
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Забезпечення конкурентоспроможного розвитку підприємств та ефективності функціонування в умовах об’єднання територіальних громад з врахуванням дії всіх територіальних чинників неможливе без розробки та застосування методології управління, яка визначає ці процеси
Опис
Ключові слова
конкурентоспроможність підприємств, цифровізація економіки, методологія управління
Бібліографічний опис
Чуприна Х. М. Методологія дослідження конкурентоспроможності підприємств в умовах цифровізації економіки / Х. М. Чуприна // Будівельне право : проблеми теорії і практики : зб. наук. праць : в 2 ч. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; редкол. : П. М. Куліков ( голова ) [ та ін. ]. – Київ ; Тернопіль : Економічна думка, 2019. – Ч. 2. - Третя наук. практ. конф., Київ, 4 грудня 2019 р. - С. 95 - 98. - Бібліогр. : 3 назви.