Підйомники для маломобільних груп населення або альтернатива пандусам

Ескіз недоступний
Дата
2019
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
Бескиди
Анотація
Згідно Конвенції ООН про права людей з інвалідністю, яка була ратифікована у 2009 році і в якій говориться про те, що держави-учасники повинні надати особам з інвалідністю можливість вести належний спосіб життя та забезпечити доступ нарівні з іншими до фізичного оточення, транспорту, інформації та зв`язку, а також до об`єктів та послуг, Україна зобов`язалась забезпечити та заохочувати повну реалізацію всіх прав осіб з інвалідністю без будь якої дискримінації за ознаками інвалідності.
Опис
Ключові слова
кафедра містобудування, пандус, люди з обмеженими фізичними можливостями, підйомники
Бібліографічний опис
Шпаковська В. Т. Підйомники для маломобільних груп населення або альтернатива пандусам / В. Т. Шпаковська // Регіональна політика : історія, політико-правові засади, урбаністика, просторове планування, архітектура : зб. наук. праць : в 2 ч. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; редкол. : П. М. Куліков (голова) [та ін.]. – Київ ; Тернопіль : Бескиди, 2019. - Вип. 5, ч. 2 : П'ята міжнародна наук.- практ. конф., Київ, 22 листопада 2019 р. - С. 25 - 28. - Бібліогр. : 2 назви.