Право

 

Recent Submissions

 • Похиленко, Ірина (Талком, 2021)
  У сучасному науковому житті України набуває все більшої актуальності дослідження у сфері теоретичних та практичних проблем сучасного господарського права та господарського процесуального права, проблем комерційного права ...
 • Петренко, Діана Володимирівна (2022-02)
  На шляху реалізації державної політики України у сфері промислового забруднення одним з першочергових завдань є законодавче врегулювання правових засад зменшення та контролю промислового забруднення за стандартами Директиви ...
 • Похиленко, І. С. (Часопис Київського університету права НАН України, 2021)
  Стаття присвячена особливостям провадження інноваційної діяльності у сфері культури. У результаті дослідження було надане визначення інноваційної діяльності у сфері культури. В якості прикладу сучасної інноваційної ...
 • Похиленко, Ірина (Київ : НУХТ, 2021-05)
  Останній рік, всі ми живемо в нових реаліях у зв’язку з розповсюдження вірусу Covid-19, а такі слова як «карантин», «локдаун», «маски» - міцно ввійшли в повсякденний вжиток. Велика кількість країн запровадила карантинні ...
 • Похиленко, Ірина (Київ, 2021-01-21)
  Україна займає чільне місце серед країн Європи за кількістю об’єктів історико-культурної спадщини. Проте, в Україні не існує чіткої системи обліку музеїв, оскільки музеї підпорядковані різним відомствам, які не координують ...
 • Похиленко, Ірина (Бескиди, 2021)
  Відповідно до статті 53 Конституції України кожний має право на освіту. Повна загальна середня освіта є обов'язковою. Держава забезпечує доступність і безоплатність дошкільної, повної загальної середньої, професійно-технічної, ...
 • Похиленко, Ірина (Гельветика, 2021)
  Останнім часом багато уваги приділяється академічній доброчесності. Такий інтерес дослідників різних країн світу та різних сфер наукової діяльності пояснюється стрімким розвитком технологій передання інформації, розвитком ...
 • Похиленко, Ірина (ХУУП, 2021)
  Що таке дистанційне навчання? Сама по собі ідея навчання на відстані не є новою. Так, наприклад, навчання у Берлінському інституті вивчення іноземних мов від середини 1850-х років відбувалося засобами листування, що ...
 • Похиленко, Ірина (Економічна думка, 2020)
  Відповідно до статті 5 Господарського процесуального кодексу України «Способи судового захисту» господарський суд здійснюючи правосуддя захищає права та інтереси фізичних і юридичних осіб, державні та суспільні інтереси у ...
 • Похиленко, Ірина (Талком, 2017)
  У статті проаналізовано передумови становлення та розвитку Вищого суду з питань інтелектуальної власності. Звертається увага на недоліки та прогалини у правовому регулюванні та пропонуються шляхи їх вирішення.
 • Похиленко, Ірина (Юрінком Інтер, 2006)
  Одним з основних факторів стабілізації економіки України є всебічний розвиток усіх видів та організаційних форм підприємств, у тому числі й малих. Досвід роботи суб’єктів малого підприємництва показав ряд позитивних ...
 • Похиленко, Ірина (Юрінком Інтер, 2010)
  В умовах формування правової держави та становлення громадянського суспільства в Україні, проведення політики європейської інтеграції суттєво підвищується роль суду в економічному житті суспільства, тому вкрай необхідним ...
 • Похиленко, І. С. (Юрінком Інтер, 2011)
  У статті розглядаються питання методології господарського процесуального права та пропонується виділення методу інституційних рекомендацій.
 • Петренко, Д. В. (Гельветика, 2020)
  Кодекси корпоративної етики як важливий елемент управлінського механізму пов’язані з трудовими відносинами. Як свідчить аналіз норм корпоративних кодексів, деякі з них порушують трудові права працівників. Норми етичних ...
 • Петренко, Д.В. (Охотнік, 2019-09)
  Зміна клімату виходить за межі суто екологічної кризи і набуває ознак кризи соціальної, загрожуючи безпеці окремих людей і цілих народів. Дії країн-учасників міжнародного переговорного процесу з запобігання кліматичним ...
 • Петренко, Д. В. (Економічна думка, 2018)
  Діючий в Україні порядок адміністративного оскарження рішень, дій та бездіяльності у сфері державної реєстрації прав на нерухоме майно потребує подальшого вдосконалення для більш повній реалізації прав та законних інтересів ...
 • Петренко, Д.В. (Економічна думка, 2019-04)
  Проблема реалізації основоположних прав особи набуває особливої актуальності у розрізі впливу на людину кліматичних змін внаслідок глобального потепління. МГЕЗК визнає кліматичні зміни реальними, а діяльність людини - ...