Право

Постійний URI для цього зібранняhttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/1248

Переглянути

Результати пошуку

Зараз показуємо 1 - 10 з 35
 • Документ
  До питання про принципи корпоративного управління та прозорості
  (2024) Похиленко Ірина
  В умовах воєнного стану, коли економіка країни зазнає значних потрясінь, а ризики ведення бізнесу істотно зростають, роль ефективного корпоративного управління стає ще більш значною. У цьому контексті важливим є прийняття Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення корпоративного управління» від 22.02.2024 року, яким доповнено ч. 3 статті 1 Закону України «Про акціонерні товариства» новим абзацом такого змісту: «Розпорядження активами акціонерних товариств має відповідати принципам ефективного корпоративного управління та прозорості».
 • Документ
  Штучний інтелект в навчальному процесі: нові виклики та реалії
  (Вид-во Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля, 2024) Похиленко, Ірина
  Штучний інтелект (далі – ШІ) має потенціал революціонізувати освіту, роблячи її більш персоналізованою, доступною та захоплюючою. Він може використовуватися для адаптації навчальних матеріалів до потреб кожного здобувача освіти, надання викладачам діагностичних інструментів для відстеження прогресу, а також створення нових інтерактивних навчальних середовищ
 • Документ
  До питання про рашизм
  (Львівський державний університет внутрішніх справ, 2024) Похиленко, Ірина
  Рашизм – це ідеологія, що об’єднує шовіністський світогляд, ностальгію за Радянським Союзом та реваншистські настрої, стимулює мобілізацію російських громадян на війну з Україною та закликає до використання ядерної зброї. Ця ідеологія відображає бажання путінського режиму зберегти ­владу та контроль, використовуючи націоналістичні, релігійні та історичні мотиви, стимулючи пропаганду національної гордості, підтримку «сильного лідера» та відверту ворожнечу до інших країн, особливо до тих, що мають російськомовне населення, таких як Україна.
 • Документ
  Правове регулювання захисту персональних даних
  (2023) Похиленко, Ірина
  Метою статті є визначити особливості правового регулювання захисту персональних даних та на підставі аналізу юридичної літератури і нормативно-правових актів запропонувати авторське визначення зазначеного поняття. Методи дослідження: використання діалектичного методу пізнання дозволило концентрувати накопичені наукові знання та практику застосування законодавства щодо захисту персональних даних. Результати: на підставі аналізу юридичної літератури, національного законодавства запропоновані авторські визначення. Обговорення: особливості захисту персональних даних.
 • Документ
  Правові цінності в цифровій площині як складова розвитку України в умовах воєнного стану на шляху до ЄС
  (Тернопіль: Вектор, 2024) Похиленко, Ірина
  Цифрові технології є невід’ємною частиною сучасного суспільства. Вони змінюють способи нашого життя, роботи та спілкування. Водночас цифрові технології створюють нові виклики та загрози для прав людини та демократичних цінностей. Україна, як і інші країни Європейського Союзу, прагне до розвитку цифрової держави. Це передбачає створення ефективної та прозорої системи державного управління, яка використовує цифрові технології для підвищення якості життя громадян.
 • Документ
  До питання про принципи обробки персональних даних
  (КНУБА : Бескиди, 2024) Похиленко, Ірина
  Персональні дані є цінним активом, який може бути використаний для різних цілей, зокрема для ідентифікації особи, її зв'язків, місця перебування, фінансового стану тощо. Тому важливо забезпечити належний захист персональних даних від несанкціонованого доступу, використання, розголошення, знищення або псування.
 • Документ
  До питання про використання штучного інтелекту в навчальному процесі
  (Львів – Торунь- Liha-Pres, 2023) Похиленко, Ірина
  Розвиток застосування систем штучного інтелекту є знаковою подією ХХІ століття. Системи штучного інтелекту використовуються в багатьох сферах людського життя, зокрема, медицині, економіці, електронній комерції, транспорті, освіті тощо.
 • Документ
  Тенденції актуалізації історичної пам'яті в контексті сучасної російсько-української війни
  (Десна, 2023) Похиленко, Ірина
  Стаття присвячена тенденціям актуалізації історичної пам’яті в контексті сучасної російсько-української війни. Мета дослідження – проаналізувати концепт «історичної пам’яті» в умовах сучасної російсько-української війни у взаємозв’язку із проблемами формування національної ідентичності. Методи дослідження. Було застосовано такі методи: формально-логічний – для утворення нових понять, їх класифікації, усунення неточностей і протиріч тощо; на всіх етапах дослідження використовується діалектичний метод, що допомагає досліджувати всі явища у взаємозв’язку та взаємозалежності; порівняльний метод передбачає зіставлення однопорядкових понять, явищ і процесів для встановлення подібності та врахування відмінностей між ними. Основні одержані висновки. У контексті сучасної російсько-української війни можна виділити кілька тенденцій актуалізації історичної пам'яті: - політизація історичної пам'яті: у зв'язку з конфліктом та пропагандою, історична пам’ять стала не просто національною традицією, а політичним інструментом; - розширення кола героїв: завдяки війні змінився погляд на тих, хто вважався героями, а також з’явилися нові герої, які борються за свою країну; - зміна підходу до розуміння історичних подій (зокрема, змінилось ставлення до подій Другої світової війни та ролі Радянського Союзу в ній); - розкол історичної пам’яті на російський та український контексти (з різними інтерпретаціями історичних подій); - розширення кількості меморіальних об’єктів та пам’ятних знаків (у зв’язку зі зростанням кількості жертв війни з’являється потреба встановлення нових пам’ятних знаків та меморіальних об’єктів; на території України встановлюють пам’ятники загиблим воїнам та цивільним жертвам конфлікту, а також інші об’єкти пам’яті, наприклад, виставки знищеної воєнної техніки РФ тощо); - використання інтернет-технологій для збереження та поширення історичної пам’яті.
 • Документ
  Концентраційні табори: історія та сучасність
  (Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2023) Похиленко, Ірина
  Концентраційні табори залишили в історії людства глибокий слід із нелюдських страждань та скалічених доль. Вони стали символом терору, насильства та людської зневіри. Вперше цей термін з’явилася у ХІХ ст. для позначення місць для політичних в’язнів, представників окремих етнічних груп, ізоляція яких обґрунтовувалася міркуваннями державної безпеки, необхідністю їх експлуатації чи покарання та здійснювалася на основі відповідних розпоряджень спецслужб або запровадження військового стану. Так, перші концтабори були організовані під час англо-бурської війни (1899–1902 рр.): англійці помістили до них цивільних прихильників Республіки Трансвааль та Оранжевої Республіки.
 • Документ
  Національні та міжнародні аспекти забезпечення діджиталізації як напряму інтеграції України до Європейського Союзу
  (Ін-т держави і права імені В. М. Корецького НАН України, 2023) Похиленко, Ірина
  В умовах сьогодення активно використовуються переваги діджиталізації, адже її можна визначити як сучасний інноваційний етап економічного розвитку, в основі якого знаходиться інтеграція фізичних та цифрових ресурсів у різні сфери життя. Цей етап характеризується новими методами генерування, обробки, зберігання та передачі інформації в усіх сферах людської діяльності. Зараз цифрова є масовим явищем, відповідні проєкти стають життєво важливими для успіху не тільки певних підприємств та установ, але й регіонів та цілих країн, ось чому так важлива інтеграція України у цю частину європейського простору