Енергоефективність в будівництві та архітектурі

Постійне посилання на фондhttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/142

Переглянути

Результат пошуку

Зараз показуємо 1 - 10 з 20
 • Документ
  Формування енергетичного паспорта будівлі - нова опція Audytor OZC 6.11 Pro
  (КНУБА, 2018) Любарець, О.; Сеньковський, К.; Безпалько, Н.
  Енергетична сертифікація будівель у відповідності до Закону України про енергоефективність а також розробка енерге-тичного паспорта будівлі - складна інженерна задача, яка потребує високої професіональної кваліфікації. Аналіз методики визначення енергетичних показників річної експлуатації будівель, відповідно ДСТУ Б А.2.2-12:2015, показав, що значна частина даних вже визначалась на стадії проектування системи опалення. Ці розрахунки як правило виконуються в програмному комплексі Audytor (ф.Sankom Sp. z. o.o., Польща). Чинна програма більш 15 років використовується українськими проектувальниками, і повністю адаптована і постійно оновлюється відповідно до українського будівельних норм. Програма має повну базу даних кліматології України відповідно ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 «Будівельна кліматологія», базу даних основних будівельних матеріалів і готових виробів з їх теплотехнічними характеристиками, введення креслень з любих графічних файлів, в тому числі із відсканованих оригіналів. На підставі аналізу технічних параметрів програмного модулю Audytor OZC запропонована та частково реалізована можливість формування документації для енергетичної паспортизації та сертифікації будівель, у відповідності до чинного законодавства України. Існуючі функціональні можливості програми Audytor OZC 6.11 Pro дозволяють ефективно з 3D- візуалізацією процесу моделювання будівлі формувати розрахункові документи для енергетичного паспорта та сертифіката енергоефективності будинку згідно прийнятим в Україні методикам Євросоюзу і Закону України про енергоефективність будівель.
 • Документ
  Конструктивні схеми облаштування тепло-звукоізоляційними сандвічевими матеріалами внутрішніх приміщень промислових будівель
  (КНУБА, 2015) Коваль, В. Б.
  У роботі приведені тепло-звукоізоляційні характеристики інноваційних сандвічевих плитних матеріалів і приведені конструктивні схеми облаштування стель, стін і колон внутрішніх приміщень промислових будівель від міжповерхових виробничих шумів інноваційними тепло- звукоізоляційними сандвічевими плитами та сегментами. Запропонованіконструктивнірішення дозволять в діапазоні 500-8000 Гц забезпечити до 87% звукопоглинання та в 13 раз зменшитиударний шум в діапазоні частот 60-4000 Гц.
 • Документ
  Системні аспекти проблематики енергоефективності будівельних проектів
  (КНУБА, 2014) Куліков, П.М.; Бондар, О.А.
  В статті визначаються системні аспекти реалізації будівельних проектів через механізм енергоефективності на основні енергоменеджменту. Визначаються основні: нормативний та вартісний (економічний), також наводяться можливі варіанти їх вирішення з метою нарощення ефективності реалізації будівельних проектів та системи «народне господарство» в цілому.
 • Документ
  Організаційно-технічні основи впровадження концепцій енергоефективного будівництва в умовах України
  (КНУБА, 2014) Панько, О.М.
  В статті виконано аналіз ключових положень та заходів, що визначають стратегію розвитку концепцій енергоефективної архітектури та будівництва в Україні. Розглянуто основні положення технічної (технологічної) та структурної складових цієї стратегії.
 • Документ
  Оптимальне розташування вікон в огороджувальних конструкціях енергоефективних будівель для п’яти кліматичних районів України
  (КНУБА, 2014) Мартинов, В. Л.
  Розроблено спосіб визначення оптимального та раціонального розташування вікон в огороджувальних конструкціях енергоефективних будівель, підбору опору теплопередачі вікон і g – фактору засклення світлопрозорих конструкцій з метою підвищення енергоефективності протягом опалювального періоду. Для визначення оптимального та раціонального розташування вікон використовуються графічні моделі теплового балансу огороджувальних конструкцій та розрахункові таблиці. Дані наведено для п’яти кліматичних районів України.
 • Документ
  Математичне моделювання в дослідженні енергоефективності будівельних об'єктів
  (КНУБА, 2014) Саницький, М. А.; Котів, М. В.; Марущак, У. Д.
  Методом математичного моделювання теплотехнічних параметрів зовнішніх огороджувальних конструкцій житлових будівельних об’єктів проведено оцінку показників енергоефективності за критерієм мінімізації питомого енергоспоживання при використанні гравітаційної та механічної систем вентиляції.
 • Документ
  Підвищення ефективності будівництва шляхом впровадження системи управління якістю та енергозберігаючих технологій
  (КНУБА, 2014) Савенко, В. І.; Фіалко, Н. М.; Черних, Л. Ф.; Фаренюк, Г. Г.; Мельник, В. К.; Савенко, О. В.
  В работе приводятся результаты многолетних исследований и поисков путей повышения эффективности работы строительных организаций через усовершенствование системы управления качеством и улучшения качества продукции домостроительного комбината. Повышения энергосберегающих свойств ограждающих конструкций жилых домов на базе серии 111 – 161, комфортности жилья и повышения спроса на него.
 • Документ
  Комбинированная система теплоснабжения высокоэнергоэффективного дома
  (КНУБА, 2014) Божко, И. К.; Недбайло, А. Н.; Ткаченко, М. В.; Засецкий, И. Г.
  В Институте технической теплофизики НАН Украины на базе высокоэнергоэффективного пассивного дома типа «0 энергии» был создан полномасштабный экспериментальный стенд по исследованию энергоэффективности строительных конструкций. Разработанная комбинированная система теплоснабжения на основе возобновляемых и альтернативных источников энергии включает в себя пассивные и активные системы тепловой защиты высокоэнергоэффективного дома. Предусмотрено несколько режимов работы системы теплоснабжения в различные периоды года, в зависимости от температуры наружного воздуха и потребности помещений дома в отоплении или кондиционировании.
 • Документ
  Повышение энергоэффективности зданий на основе их термомодернизации
  (КНУБА, 2012) Бабаев, В. Н.; Говоров, Ф. П.; Рапина, Т. В..; Рапина, К. А.
  Розглянуті шляхи підвищення енергоефективності будівель на основі їх термомодернізації та дана кількісна оцінка міроприємств.
 • Документ
  Розвиток методики кількісного оцінювання енергоефективності архітектурних рішень
  (КНУБА, 2011) Шулдан, Л. О.; Бродський, М. О.; Гутник, М. Б.
  Стратегічно небезпечна для України залежність від постачання енергоносіїв з інших країн, стійка тенденція до подальшого зростання цін на них, а також стимулювання впровадження інноваційних проектів, спрямованих на скорочення енергоспоживання, збільшує актуальність та економічну перспективу пошуків архітектурних енерговдосконалень, що можуть бути застосовані у широкому діапазоні від проектування до реального будівництва та реконструкції. Проте повний спектр потенціалу енергозбереження у архітектурній практиці не використовується. Цілковито природним є питання: наскільки архітектору вдається вирішувати свою частину завдання з проектування енергоефективного будинку? Тільки якісне оцінювання результату, як улюблений прийом архітекторів, сьогодні не задовольняє замовників. Інвесторам, як і авторам архітектурних проектів, на стадії проектування важливо отримати не тільки якісну, але і об’єктивну кількісну характеристику ефективності проектних очікувань та отриманих результатів по закінченню будівництва.