Формування енергетичного паспорта будівлі - нова опція Audytor OZC 6.11 Pro

Ескіз

Дата

2018

Автори

Любарець, О.
Сеньковський, К.
Безпалько, Н.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Енергетична сертифікація будівель у відповідності до Закону України про енергоефективність а також розробка енерге-тичного паспорта будівлі - складна інженерна задача, яка потребує високої професіональної кваліфікації. Аналіз методики визначення енергетичних показників річної експлуатації будівель, відповідно ДСТУ Б А.2.2-12:2015, показав, що значна частина даних вже визначалась на стадії проектування системи опалення. Ці розрахунки як правило виконуються в програмному комплексі Audytor (ф.Sankom Sp. z. o.o., Польща). Чинна програма більш 15 років використовується українськими проектувальниками, і повністю адаптована і постійно оновлюється відповідно до українського будівельних норм. Програма має повну базу даних кліматології України відповідно ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 «Будівельна кліматологія», базу даних основних будівельних матеріалів і готових виробів з їх теплотехнічними характеристиками, введення креслень з любих графічних файлів, в тому числі із відсканованих оригіналів. На підставі аналізу технічних параметрів програмного модулю Audytor OZC запропонована та частково реалізована можливість формування документації для енергетичної паспортизації та сертифікації будівель, у відповідності до чинного законодавства України. Існуючі функціональні можливості програми Audytor OZC 6.11 Pro дозволяють ефективно з 3D- візуалізацією процесу моделювання будівлі формувати розрахункові документи для енергетичного паспорта та сертифіката енергоефективності будинку згідно прийнятим в Україні методикам Євросоюзу і Закону України про енергоефективність будівель.

Опис

Ключові слова

енергетичний паспорт будівлі, сертифікат енергоефективності будинку, програмне забезпечення енергетичної паспортизації і сертифікації будівель, the energy passport building, building energy efficiency certificate, software for energy certification and certification of buildings, кафедра теплогазопостачання і вентиляції

Бібліографічний опис

Любарець О. Формування енергетичного паспорта будівлі - нова опція Audytor OZC 6.11 Pro / О. Любарець, К. Сеньковський, Н. Безпалько // Енергоефективність в будівництві та архітектурі = Energy-efficiency in civil engineering and architecture : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури; відп. ред. П. М. Куліков. – Київ : КНУБА, 2018. – Вип. 11. – С. 69-76. – Бібліогр. : 21 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset