Повышение энергоэффективности зданий на основе их термомодернизации

Ескіз недоступний
Дата
2012
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Розглянуті шляхи підвищення енергоефективності будівель на основі їх термомодернізації та дана кількісна оцінка міроприємств.
Опис
Ключові слова
энергоэффективность зданий, термомодернизация
Бібліографічний опис
Повышение энергоэффективности зданий на основе их термомодернизации / В. Н. Бабаев, Ф. П. Говоров, Т. В. Рапина, К. А. Рапина // Енергоефективність в будівництві і архітектурі : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. П. М. Куліков. - Київ : КНУБА, 2012. - Вип. 3. - С.23-26. - Бібліогр. : 2 назви.
Зібрання