Енергоефективність в будівництві та архітектурі

Постійне посилання на фондhttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/142

Переглянути

Результат пошуку

Зараз показуємо 1 - 10 з 26
 • Документ
  Деякі аспекти ефективного влаштування теплоізоляційної оболонки будинку
  (КНУБА, 2017) Якусевич, С. Г.; Плоский, В. О.
  В роботі порушуються важливі аспекти ефективного підбору товщини утеплювача будівель та споруд. Системно проаналізовано основні чинники, що впливають на вибір матеріалу утеплювача, місця його влаштування та його товщини. Наведено принципові й найбільш уживані математичні закономірності, що дозволяють визначати ключові фізичні величини, які характеризують процеси переносу теплової енергії крізь товщу конструкції й відповідно втрати енергії. Запропоновано алгоритм раціонального розподілу матеріалу для утеплення в залежності від тепловтрат зовнішніх непрозорих огороджувальних конструкцій з застосуванням пінополіуретану та полістиролу.
 • Документ
  Алгоритм розвантаження окремих опор стрижневих будівельних конструкцій із шарнірним вузловим сполученням
  (КНУБА, 2017) Скочко, В. І.
  В роботі описаний математичний алгоритм зміни величини навантаження на досліджуваний опорний вузол, що базується на комплексному перерозподілі внутрішніх зусиль або параметрів жорсткості в усіх стрижнях конструкції. При цьому застосовується той же принцип, що й при управлінні формою конструкції шляхом системного розв ’язання параметричних рівнянь кожного стрижня із поправкою на плановані зміни величин компонентів опорної реакції
 • Документ
  Оптимізація вибору теплопередачі теплоізоляційної оболонки енергоефективних будівель для забезпечення заданого рівня тепловтрат
  (КНУБА, 2015) Мартинов, В. Л.
  Розроблено аналітичний і графічний способи визначення оптимальних та раціональних параметрів утеплювача (опору теплопередачі) світлопрозорих та непрозорих огороджувальних конструкцій теплоізоляційної оболонки енергоефективних будівель з метою забезпечення заданого рівня тепловтрат з урахуванням надходження тепла від сонячної радіації і підтримки комфортного мікроклімату в приміщеннях. Для автоматизації розрахунків розроблено ППП Polar, з використанням якої будуються моделі раціонального опору теплопередачі Rcтpi = f(Аσ) залежно від азимутальної орієнтації будівлі та розраховуються оптимальні геометричні параметри теплоізоляційної оболонки будівель.
 • Документ
  Потоки прямих та відбитих сонячних променів в архітектурному середовищі
  (КНУБА, 2014) Підгорний, О.Л.
  Розглядаються особливості множини та підмножин сонячних променів стосовно задач інсоляції, геліотехніки та геліоосвітлення на базі моделі добового сонячного опромінення, прийнятої в дослідженнях та навчальному процесі.
 • Документ
  Евольвентно-еволютне перетворення в геометричній моделі технологічного процесу навивки
  (КНУБА, 2014) Ванін, В. В.; Грязнова, Г. П.
  У статті розглянуті аспекти моделювання технологічного процесу виробництва деталей методом навивки композитів на базі різних поверхонь Монжа.
 • Документ
  Алгоритм управління параметрами в’язей сітчастих структур, на основі корегування величин скалярного потенціалу зовнішніх впливів
  (КНУБА, 2014) Плоский, В. О.; Скочко, В. І.
  В роботі розкривається математичний алгоритм системного управління параметрами зв’язків між вузлами сітчастих структур, що базується на поступовому комплексному приведенню показників скалярного потенціалу польових впливів, які діють на дану структуру, до заздалегідь встановлених величин.
 • Документ
  Якісний аналіз трохоїдальної моделі морських хвиль з метою використання їх енергії
  (КНУБА, 2013) Савченко, О. О.
  Наведено якісний аналіз геометричного моделювання профілів морських хвиль у товщі та на поверхні води, розробленого на основі трохоїдальної моделі формоутворення цих хвиль.
 • Документ
  Геометричне моделювання деформованого стану пружного середовища, що перебуває під дією заданого навантаження
  (КНУБА, 2011) Скочко, В. І.
  В работе представлена методика, позволяющая смоделировать и рассчитать процесс упругой деформации тела с заданными геометрическими и физико-механическими параметрами. Простота модели нерастяжимой нити, на которой основан предложенный алгоритм, а также её совместимость с соотношениями закона Гука, позволяет относительно просто проследить взаимосвязь между деформациями тела и напряжениями, которые возникают в нём и стабилизируются в процессе итерационного исчисления. Необходимость последнего продиктована высокой нелинейностью связи между координатами центральной и дополнительной сетей, являющихся в совокупности дискретной интерпретацией исследуемого объекта. Помимо простоты составления геометрической модели, удобность методики проявляется в отсутствии необходимости выполнения чрезмерно высокой дискретизации изучаемого тела.
 • Документ
  Фокальные поверхности конгруэнции отраженных лучей для поверхностей вращения
  (КНУБА, 2011) Денисова, Т. В.
  В статье рассматривается способ нахождения каустических поверхностей (фокальных фигур конгруэнции) при отражении солнечных лучей от поверхностей вращения, заданных параметрическими уравнениями.
 • Документ
  Дослідження поверхонь нормалей як засіб систематизації поверхонь відбиття
  (КНУБА, 2013) Козак, Ю. В.
  Розглядається принцип, згідно з яким запропоновано систематизувати відбиваючі поверхні.