Оптимізація вибору теплопередачі теплоізоляційної оболонки енергоефективних будівель для забезпечення заданого рівня тепловтрат

Ескіз

Дата

2015

Автори

Мартинов, В. Л.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Розроблено аналітичний і графічний способи визначення оптимальних та раціональних параметрів утеплювача (опору теплопередачі) світлопрозорих та непрозорих огороджувальних конструкцій теплоізоляційної оболонки енергоефективних будівель з метою забезпечення заданого рівня тепловтрат з урахуванням надходження тепла від сонячної радіації і підтримки комфортного мікроклімату в приміщеннях. Для автоматизації розрахунків розроблено ППП Polar, з використанням якої будуються моделі раціонального опору теплопередачі Rcтpi = f(Аσ) залежно від азимутальної орієнтації будівлі та розраховуються оптимальні геометричні параметри теплоізоляційної оболонки будівель.

Опис

Ключові слова

оптимальні та раціональні параметри утеплювача, огороджувальні конструкції теплоізоляційної оболонки, опір теплопередачі

Бібліографічний опис

Мартинов В. Л. Оптимізація вибору теплопередачі теплоізоляційної оболонки енергоефективних будівель для забезпечення заданого рівня тепловтрат / В. Л. Мартинов // Енергоефективність в будівництві та архітектурі : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва та архітектури ; відп. ред. П. М. Куліков. - Київ : КНУБА, 2015. - Вип. 7. - С. 174 - 180. - Бібліогр. : 3 назви.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset