Вип. 7

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 60
 • Документ
  Аналіз геометрії профілю температури при ламінарному русі у двокутному каналі з постійною температурою стінок
  (КНУБА, 2015) Гумен, О. М.; Мілейковський, В. О.; Дзюбенко, В. Г.
  Виконано розрахунок і розглянуто геометричні особливості профілю температури стабілізованої усталеної ламінарної течії в каналі двокутного перерізу при постійній температурі стінок та стабілізованому теплообміні. Проаналізовано вплив особливостей форми профілю на тепловіддачу. Показано, що профіль температури має сідловидну форму біля вершин двокутника. Зі зменшенням відношення довжини осей перерізу профіль біля кінців короткої осі також набуває сідловидної форми. Це знижує інтенсивність теплообміну. При малих відношеннях – до 0,1 – профіль набуває форми, подібної до капелюха з полями, що призводить до лінійного зменшення коефіцієнта тепловіддачі
 • Документ
  Организация бенчмаркинга в сфере централизованного теплоснабжения
  (КНУБА, 2015) Никитин, Е. Е.
  Предложена система показателей для организации бенчмаркинга в сфере централизованного теплоснабжения.
 • Документ
  Impact of cool roofing membranes on the hygrothermal performance of low-sloped roof structures in timber construction
  (КНУБА, 2015) Christoph Buxbaum; Simon Paulitsch
  This paper will present an analysis regarding the hygrothermal performance and furthermore durability of non-ventilated light-weight flat roofs with cool roofing membranes in the Central European climate. The main focus is the assessment of the drying potential of selected roof variants to predict the potential risks of mold and especially wood decay funghi growth inside the constructions. Several numerical simulations were carried out to investigate the influence of different roofing membranes and especially cool roofing products on the overall hygrothermal conditions inside the constructions. Additionally to that, roof assemblies with cool roofing membranes were investigated at the Austrian BSRTU Building Science - Research & Test Unit outdoor test facility (www.building-science.at) of the Carinthia University of Applied Sciences (CUAS). In situ measurement results, taken at this experimental set-up will be discussed. Стаття присвячена аналізу гідротермальних характеристик плоских покрівель. Розглянута довговічність не вентильованих легких плоских покрівель з використанням покрівельних мембран для центральноевропейського клімату.
 • Документ
  Про досвід експлуатації теплових мереж з реагентною обробкою води для підживлення
  (КНУБА, 2015) Рогожин, Д. В.; Бужинський, В. В.; Вітковський, В. С.; Карпюк, М. А.; Тур, О. А.
  Досвід використання комплексної реагентної обробки мережної води з метою її дегазації та попередження накипоутворення показав перспективність вибраного напряму. Використання цього методу призводить до зменшення витрат солі для пом’якшення води та зменшення її собівартості, що генерується та подається споживачам.
 • Документ
  Футерівка теплових агрегатів із жаростійких матеріалів на основі глиноземистого цементу
  (КНУБА, 2015) Якуш, Є. Ю.
  У статті наведені результати досліджень жаростійких в’яжучих і матеріалів на їх основі для футерівки теплових агрегатів. Проведений вибір оптимальних складів жаростійких в’яжучих та досліджено їх основні термомеханічні властивості. Також проаналізовано термомеханічні властивості отриманих жаростійких матеріалів. В умовах діючого виробництва здійснено впровадження футерувальних блоків печей випалу вапна.
 • Документ
  Овоидный геокупол с увеличенными несущими стеновыми панелями
  (КНУБА, 2015) Шовкопляс, С. М.
  Представлены концепция и проектное предложение быстровозводимого энергоэффективного дома в виде овоидного геокупола из несущих теплоизолирующих конструкционных панелей из унифицированных элементов увеличенного размера с малоотходным раскроем стеновых материалов. Показаны особенности геометрии и конструкции, широкая унификация стеновых несущих панелей, возможность применения промышленных способов троительства с высокой степенью префабрикации (заводской готовности) лементовоболочки здания, описаны схемы предварительной сборки элементов и транспортировки комплекта для крупноузловой сборки, а также способ быстрого монтажа и возведения оболочки всего здания. Показана независимость конструктивного исполнения стеновых несущих конструкций и их толщины от геометрии овоидного геокупола, что дает возможность применения различных технических решений и материалов для изготовления несущих теплоизолирующих стеновых панелей, тем самым расширяя круг возможных предприятийизготовителей. Также показаны особенности геометрии здания для достижения солнцезащиты от летнего перегрева помещений и увеличения доли тепла от солнечных лучей в холодное время года при высокой степени естественной освещенности помещений здания.
 • Документ
  Техніко-економічне обгрунтування систем опалення із поворотними випромінювачами
  (КНУБА, 2015) Шепітчак, В. Б.; Желих, В. М.; Фурдас, Ю. В.
  У даній статті наведено техніко-економічне порівняння інфрачервоних систем опалення, які базуються на використанні поворотних та стаціонарних електричних нагрівачів. Проведено техніко-економічне обґрунтування використання променевих систем опалення з поворотними інфрачервоними електричними обігрівачами.
 • Документ
  Комфортність шкільних будівель ( на прикладі конкурсного проекту енергоефективної школи в місті Газіантеп, Туреччина )
  (КНУБА, 2015) Шапран, О. В.; Кащенко, Т. О.
  В статті дослідженні умови комфорту навчальних закладів та їх вплив на архітектурно-будівельну організізацію будівель. Описані основні прийоми проектування шкіл для жаркого клімату на основі конкурсного проекту школи в місті Газіантеп, Туруччина.
 • Документ
  Вплив інтенсивності випромінювання на ефективність геліопокрівлі із відкритим теплопоглиначем
  (КНУБА, 2015) Шаповал, С. П.
  Описано результати досліджень надходження сонячного випромінювання на геліопокрівлю. Проаналізовано ефективність використання геліопокрівлі без прозорого покриття в системі сонячного теплопостачання із механічним побудженням до руху теплоносія. Встановлено залежність ефективності геліопокрівлі від кутів падіння теплового потоку та його інтенсивністі.
 • Документ
  Підсилення залізобетонних конструкцій мосту
  (КНУБА, 2015) Чирва, В. М.; Чирва, Т. Л.; Романенко, К. М.; Яструбінецький, В. Л.
  В роботі приведена технологія відновлення і підсилення залізобетонних конструкцій мосту, а також розглянуті сучасні методи створення антикорозійного та адгезійного шарів на бетонній поверхні.
 • Документ
  Досвід Технічного університету м. Мюнхен (ФРН) по розробці магістерських програм "Екологічна інтеграція"
  (КНУБА, 2015) Четверіков, Ю. В.
  Метою даної статті є ознайомлення з досвідом Технічного університету м. Мюнхен (ФРН) по розробці магістерських програм «Екологічна інженерія» для будівельних спеціальностей. Представлено зміст чотирьох навчальних програм, зміст міждисциплінарних курсів і вимоги до кваліфікації й обов'язків менторів.
 • Документ
  Енергозберігаючі системи опалення сучасних промислових теплиць
  (КНУБА, 2015) Чепурна, Н. В.; Кириченко, М. А.; Чепурний, В. В.
  Робота присвячена аналізу систем опалення існуючих промислових теплиць. Розглянуто напрямки вдосконалення систем опалення теплиць. Комплексний підхід до вдосконалення системи опалення дозволить зменшити витрати теплової енергії і відповідно знизити собівартість сільськогосподарської продукції.
 • Документ
  Інноваційна модель розвитку об'єктів комунальної інфраструктури
  (КНУБА, 2015) Харитонов, Ю. М.; Подаєнко, М. Ю.
  Запропонована концепція створення муніципальних наукових центрів. Робота центрів полягає в наступному: реалізація статистичних досліджень, проведення енергетичного аудиту, формування технічних завдань на розробку генерального плану, реалізація конкретних проектів та програм, стратегій розвитку, підготовка форм аналітичної інформації та таке інше. Розроблена інноваційна модель розвитку об’єктів комунальної інфраструктури.
 • Документ
  Структурні моделі формування інфраструктури муніципальних систем теплопостачання
  (КНУБА, 2015) Харитонов, Ю. М.
  На підставі виконаного аналізу розроблено моделі формування інфраструктури муніципальних систем теплопостачання (СТ): модель, в якій зовнішні або внутрішні збурення в системі теплопостачання вимагають розвитку інфраструктури СТ ; модель, в якій зовнішні та внутрішні збурення в СТ та її інфраструктурі вимагають розвитку як самої СТ, так і її інфраструктури.
 • Документ
  Забезпечення міцності і жорсткості підрізок в монолітних стінах з енергозберігаючими конструкціями вузлів
  (КНУБА, 2015) Тимофєєв, М. В.; Пріщенко, А. М.
  Найбільш поширеною в сучасному будівництві України є фасадна теплоізоляція стін з опорядженням тонкошаровою штукатуркою. Така система забезпечує найбільший за значенням коефіцієнт термічної однорідності для основаного поля стіни. Проблема значних тепловитрат (кут, прорізи віконних та дверних отворів, стик міжповерхового перекриття) може бути вирішеною за рахунок запропонованого авторамиспособу підрізки стін ззовні з розташуванням в неї додаткового шару утеплювача. Ефект підвищення теплозахисних показників встановлено, невирішеним залишається питання забезпечення міцності стику та жорсткості остову будівлі з урахуванням зменшення перетину несучих стін. В роботі наведено результати розрахунків напружень та надані рекомендації по армуванню послаблених перетинів.
 • Документ
  Особливості процесу наукових досліджень альтернативних джерел енергії з точки зору архітектора
  (КНУБА, 2015) Селиванов, О. І.
  В статті розглянуто деякі особливості процесу наукових досліджень в галузі альтернативних джерел енергії з метою виявлення технічних вимог до архітектурно-планувальних рішень науководослідних закладів. Наведено визначні вибіркові приклади роботи вчених в цій галузі. Розглянуто науково-дослідні центри альтернативних джерел енергії, як об’єкти, що вимагають особливої уваги в типології будівель та споруд. Висунуто пропозиції щодо забезпечення необхідних умов дослідницького процесу, які впливають на специфіку архітектурно-планувальних рішень.
 • Документ
  Врахування задач енергозбереження у новій редакції ДБН В.2.5-28 "Природне і штучне освітлення"
  (КНУБА, 2015) Сергейчук, О. В.; Рейцен, Е. О.; Громадський, Ю. С.
  У статті аналізується проект нової редакції норм з природного і штучного освітлення, який зараз проходить обговорення. Основну увагу приділено розгляду питань, пов’язаних з економією енергії як безпосередньо на освітлення приміщень, територій та містобудівних об’єктів, так і на підтримання комфортних мікрокліматичних умов у будівлях завдяки оптимізації систем природного освітлення, сонцезахисту та площ світлових прорізів.
 • Документ
  Енергоефективність як шлях до сталого розвитку дизайну
  (КНУБА, 2015) Ромашко, С. Г.
  Розглянуто головні аспекти проблеми сталого розвитку в галузі дизайну. Обґрунтовано необхідність застосування циклічних екосистем, в основі яких вже закладений принцип енергоефективності. На даний момент спостерігається розповсюдження так званих «зелених» стандартів, які можуть лише вказувати шлях до стійкості. Стійкість не може бути досягнута без системних змін. Перспективи сталого розвитку дизайну набудуть чинності тоді, коли екосистеми будуть розглядати як основні активи
 • Документ
  Моніторинг сучасних біопозитивних шумозахисних конструкцій
  (КНУБА, 2015) Семеняко, С. О.; Теренчук, С. А.
  Стаття присвячена моніторингу сучасних біопозитивних шумозахисних конструкцій. Встановлені обабіч магістралей густонаселених районів міст вони захищають від шуму, дорожнього пилу та бруду прилеглі будинки, місця скупчення людей (зупинки громадського транспорту, парки), обмежують видимість приватної власності, неестетичність пейзажів (звалища, промзони, залізничні колії, неблагополучні райони). Показано, що установка таких конструкцій є економічно обґрунтованою та інвестиційно привабливою.
 • Документ
  Енергозберігаючі технології біологічного очищення господарсько-побутових стічних вод
  (КНУБА, 2015) Россінський, В. М.
  В статті наведено порівняльний аналіз технологій біологічного очищення стічних вод, що містять етапи анаеробної, аеробної, аноксидної обробки мулової суміші, з метою досягнення мінімізації енергозатрат на реалізацію процесів водоочищення. Показано, що енергозберігаючою є технологія біологічного очищення стічних вод за модифікованою схемою Bardenpho із поділом рециркуляційного активного мулу між ступенями очищення.