Алгоритм управління параметрами в’язей сітчастих структур, на основі корегування величин скалярного потенціалу зовнішніх впливів

Ескіз

Дата

2014

Автори

Плоский, В. О.
Скочко, В. І.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

В роботі розкривається математичний алгоритм системного управління параметрами зв’язків між вузлами сітчастих структур, що базується на поступовому комплексному приведенню показників скалярного потенціалу польових впливів, які діють на дану структуру, до заздалегідь встановлених величин.

Опис

Ключові слова

кафедра архітектурних конструкцій, управляння параметрами сітчастих структур, в’язі сітчастих структур, системи складні

Бібліографічний опис

Плоский В. О., Скочко В. І. Алгоритм управління параметрами в’язей сітчастих структур, на основі корегування величин скалярного потенціалу зовнішніх впливів / В. О. Плоский, В. І. Скочко // Енергоефективність в будівництві та архітектурі = Energy-efficiency in civil engineering and architecture : наук. – техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. П. М. Куліков. – Київ : КНУБА, 2014. - Вип. 6. - С. 224 - 230. - Бібліогр. : 2 назви.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset