Алгоритм розвантаження окремих опор стрижневих будівельних конструкцій із шарнірним вузловим сполученням

Ескіз

Дата

2017

Автори

Скочко, В. І.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

В роботі описаний математичний алгоритм зміни величини навантаження на досліджуваний опорний вузол, що базується на комплексному перерозподілі внутрішніх зусиль або параметрів жорсткості в усіх стрижнях конструкції. При цьому застосовується той же принцип, що й при управлінні формою конструкції шляхом системного розв ’язання параметричних рівнянь кожного стрижня із поправкою на плановані зміни величин компонентів опорної реакції

Опис

Ключові слова

системне розв’язання, стрижневі конструкції, параметричні рівняння стану, формоутворення;, дискретна геометрія, системное решение, стержневые конструкции, параметрические уравнения состояния, формообразование, дискретная геометрия, system solution, rod structures, parametric equations of state, morphogenesis, discrete geometry

Бібліографічний опис

Скочко В. І. Алгоритм розвантаження окремих опор стрижневих будівельних конструкцій із шарнірним вузловим сполученням / В. І. Скочко // Енергоефективність в будівництві та архітектурі : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; відп. ред. П. М. Куліков. – Київ, 2017. - Вип. 9. - С. 222–226. – Бібліогр. : 12 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced