Алгоритм розвантаження окремих опор стрижневих будівельних конструкцій із шарнірним вузловим сполученням

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Автори
Скочко, В. І.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
В роботі описаний математичний алгоритм зміни величини навантаження на досліджуваний опорний вузол, що базується на комплексному перерозподілі внутрішніх зусиль або параметрів жорсткості в усіх стрижнях конструкції. При цьому застосовується той же принцип, що й при управлінні формою конструкції шляхом системного розв ’язання параметричних рівнянь кожного стрижня із поправкою на плановані зміни величин компонентів опорної реакції
Опис
Ключові слова
системне розв’язання, стрижневі конструкції, параметричні рівняння стану, формоутворення;, дискретна геометрія, системное решение, стержневые конструкции, параметрические уравнения состояния, формообразование, дискретная геометрия, system solution, rod structures, parametric equations of state, morphogenesis, discrete geometry
Бібліографічний опис
Скочко В. І. Алгоритм розвантаження окремих опор стрижневих будівельних конструкцій із шарнірним вузловим сполученням / В. І. Скочко // Енергоефективність в будівництві та архітектурі : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; відп. ред. П. М. Куліков. – Київ, 2017. - Вип. 9. - С. 222–226. – Бібліогр. : 12 назв.
Зібрання