Вип. 9

Постійний URI для цього зібранняhttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/151

Переглянути

Результати пошуку

Зараз показуємо 1 - 10 з 48
 • Документ
  Комплектная система КНАУФ на основе цементных плит Aquapanel® outdoor и перспективы ее применения в Украине
  (КНУБА, 2017) Шамрина, Г. В.; Хохрякова, Д. А.; Тимофеев, Н. В.
  Значительное увеличение нормативного значения сопротивления теплопередаче ограждающих конструкцийпривело к тому, что конструкции наружных стен из традиционныхматериаловстали менее востребованными в жилищном строительстве.Комплектные системы наружного сухого строительства, разработанные с использованием цементной плитыАКВАПАНЕЛЬ®Outdoor, представляют серьёзную альтернативу массивным кирпичным стенам. На основании анализа технических решений с целью выявления возможностей рационального применения для различных объектов авторами была разработана классификация рассматриваемой комплектной системы по нескольким признакам.Отсутствие в Украине материалов для проектирования по данной технологии, разработанных в соответствии с новыми нормами может привести к проблемам обеспечения тепловой надежности конструкции при её практическом применении. Выявлен ряд положений, по мнению авторов нуждающихся в проверке соответствующими расчетами в дальнейших исследованиях.
 • Документ
  Особливості числового моделювання напружено-деформованого стану багатоярусних підпірних стін з врахуванням зміни конфігурації їх окремих ярусів
  (КНУБА, 2017) Скочко, Л. О.
  Проектування багатоярусних підпірних стін дозволяє розробляти глибокі котловани тому вибір кількості ярусів, їх положення та конфігурація є важливими при проектуванні таких конструкцій. Вибір конфігурації ярусів підпірних стін варто приймати на основі результатів числового моделювання. Для вибору моделі ґрунту, що використана в розрахунках комплексу підпірних стін використовувались наступні моделі: модель Мізеса-Губера,, що основана на дилатансійній теорії; модель зі змінними деформативними характеристиками та ідеальна пружно- пластична модель Кулона-Мора. В роботі також наведені результати натурних випробувань пари паль на горизонтальне навантаження.
 • Документ
  Деякі аспекти ефективного влаштування теплоізоляційної оболонки будинку
  (КНУБА, 2017) Якусевич, С. Г.; Плоский, В. О.
  В роботі порушуються важливі аспекти ефективного підбору товщини утеплювача будівель та споруд. Системно проаналізовано основні чинники, що впливають на вибір матеріалу утеплювача, місця його влаштування та його товщини. Наведено принципові й найбільш уживані математичні закономірності, що дозволяють визначати ключові фізичні величини, які характеризують процеси переносу теплової енергії крізь товщу конструкції й відповідно втрати енергії. Запропоновано алгоритм раціонального розподілу матеріалу для утеплення в залежності від тепловтрат зовнішніх непрозорих огороджувальних конструкцій з застосуванням пінополіуретану та полістиролу.
 • Документ
  Об’єкти відновлювальної енергетики водних територій (світові тенденції на початку 21 століття)
  (КНУБА, 2017) Рубан, Л. І.
  Робота присвячена дослідженню світових тенденцій щодо створення різноманітних об’єктів відновлювальної енергетики на водних територіях. У роботі надана характеристика проектів сонячних та вітрових електростанцій на воді, розкрито їх затребуваність. Визначені перспективні напрями енергетики на водних територіях, що пов ’язані із використання приливної енергії, енергії хвиль та енергії океанських підводних течій, проектування яких активізувалося останнім часом в світі. В роботі проаналізовано найсучасніший міжнародний проектний досвід за останні 5 років.
 • Документ
  Можливості використання торсових поверхонь в якості відбивачів сонячних променів (продовження)
  (КНУБА, 2017) Підгорний, О. Л.
  В статті продовжено розгляд теоретичних питань утворення торсових поверхонь і їх властивостей, корисних для використання цих поверхонь в якості відбивачів сонячних променів.
 • Документ
  Вплив електромагнітного поля на воду і водяні розчини і очищення води
  (КНУБА, 2017) Крупа, М. М.; Коваленко, Н. О.; Приймак, О. В.
  В даній роботі розглядаються основні принципи очистки води фізичними методами та описані результати досліджень впливу на солевий склад водопровідної води змінного електричного та постійного магнітного поля. Аналізується механізми такого впливу електромагнітного поля на воду. Приведені схеми і зовнішній вигляд пристрою для очищення води, в якому використовуються ці поля. На даний пристрій отримано позитивне рішення про видачу патенту України на винахід.
 • Документ
  Алгоритм розвантаження окремих опор стрижневих будівельних конструкцій із шарнірним вузловим сполученням
  (КНУБА, 2017) Скочко, В. І.
  В роботі описаний математичний алгоритм зміни величини навантаження на досліджуваний опорний вузол, що базується на комплексному перерозподілі внутрішніх зусиль або параметрів жорсткості в усіх стрижнях конструкції. При цьому застосовується той же принцип, що й при управлінні формою конструкції шляхом системного розв ’язання параметричних рівнянь кожного стрижня із поправкою на плановані зміни величин компонентів опорної реакції
 • Документ
  Шляхи економного проектування акустики залів за рахунок максимального використання відбитої енергії звуків
  (КНУБА, 2017) Козак, Ю. В.
  Історія архітектурної акустики свідчить про тенденцію розвитку методів проектування відбиттів для підсилення звуку видовищних та культових залів, завдяки чому в сучасносному акустичному середовищі природні засоби підсилення звуку у вигляді відбиваючих екранів без використання звукопідсилюючої апаратури направляють відбиття на слухачів. Використання поверхонь 2-го та вищих порядків в якості відбиваючих екранів та їх трансформація дозволяють проектувати сучасні зали зі складними формами внутрішніх поверхонь та проводити акустичний розрахунок відбиттів від них.
 • Документ
  Сталий розвиток міст: стан досліджень, міжнародний та український досвід
  (КНУБА, 2017) Микитась, М. В.; Плоский, В. О.
  В статті проведено огляд міжнародного та українського досвіду досліджень проблеми розвитку міста, використовуючи основні положення системного підходу, що дозволяє визначити основні його функціональні складові, зв ’язки між ними та фактори впливу. Розглянуто «сучасне місто» з позицій концепції «сталого розвитку» та впровадження принципів кластеризації як чинників реалізації заходів з енергоефективності об’єктів будівництва. Визначено основні напрями подальших досліджень.
 • Документ
  Уточнення кута нахилу площі поверхні сонячного теплового колектора з урахуванням прогнозних кліматичних і експлуатаційних умов роботи системи.
  (КНУБА, 2017) Масюк, Г. Ю.; Приймак, О. В.
  Вибір раціонального кута нахилу площі поверхні сонячного теплового колектора з метою одержання максимального значення коефіцієнта корисної дії перетворення сонячної енергії у теплову в залежності від призначення сонячної системи теплопостачання та від режимів її роботи протягом доби, місяця, сезону або року є актуальною задачею. Актуальність підтверджується дещо різними підходами і відповідно використанням різних методик інженерного розрахунку, які пропонуються різними фірмами-виробниками геліотехнічного обладнання.