Вип. 9

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 48
 • Документ
  Комплектная система КНАУФ на основе цементных плит Aquapanel® outdoor и перспективы ее применения в Украине
  (КНУБА, 2017) Шамрина, Г. В.; Хохрякова, Д. А.; Тимофеев, Н. В.
  Значительное увеличение нормативного значения сопротивления теплопередаче ограждающих конструкцийпривело к тому, что конструкции наружных стен из традиционныхматериаловстали менее востребованными в жилищном строительстве.Комплектные системы наружного сухого строительства, разработанные с использованием цементной плитыАКВАПАНЕЛЬ®Outdoor, представляют серьёзную альтернативу массивным кирпичным стенам. На основании анализа технических решений с целью выявления возможностей рационального применения для различных объектов авторами была разработана классификация рассматриваемой комплектной системы по нескольким признакам.Отсутствие в Украине материалов для проектирования по данной технологии, разработанных в соответствии с новыми нормами может привести к проблемам обеспечения тепловой надежности конструкции при её практическом применении. Выявлен ряд положений, по мнению авторов нуждающихся в проверке соответствующими расчетами в дальнейших исследованиях.
 • Документ
  Особливості числового моделювання напружено-деформованого стану багатоярусних підпірних стін з врахуванням зміни конфігурації їх окремих ярусів
  (КНУБА, 2017) Скочко, Л. О.
  Проектування багатоярусних підпірних стін дозволяє розробляти глибокі котловани тому вибір кількості ярусів, їх положення та конфігурація є важливими при проектуванні таких конструкцій. Вибір конфігурації ярусів підпірних стін варто приймати на основі результатів числового моделювання. Для вибору моделі ґрунту, що використана в розрахунках комплексу підпірних стін використовувались наступні моделі: модель Мізеса-Губера,, що основана на дилатансійній теорії; модель зі змінними деформативними характеристиками та ідеальна пружно- пластична модель Кулона-Мора. В роботі також наведені результати натурних випробувань пари паль на горизонтальне навантаження.
 • Документ
  Деякі аспекти ефективного влаштування теплоізоляційної оболонки будинку
  (КНУБА, 2017) Якусевич, С. Г.; Плоский, В. О.
  В роботі порушуються важливі аспекти ефективного підбору товщини утеплювача будівель та споруд. Системно проаналізовано основні чинники, що впливають на вибір матеріалу утеплювача, місця його влаштування та його товщини. Наведено принципові й найбільш уживані математичні закономірності, що дозволяють визначати ключові фізичні величини, які характеризують процеси переносу теплової енергії крізь товщу конструкції й відповідно втрати енергії. Запропоновано алгоритм раціонального розподілу матеріалу для утеплення в залежності від тепловтрат зовнішніх непрозорих огороджувальних конструкцій з застосуванням пінополіуретану та полістиролу.
 • Документ
  Об’єкти відновлювальної енергетики водних територій (світові тенденції на початку 21 століття)
  (КНУБА, 2017) Рубан, Л. І.
  Робота присвячена дослідженню світових тенденцій щодо створення різноманітних об’єктів відновлювальної енергетики на водних територіях. У роботі надана характеристика проектів сонячних та вітрових електростанцій на воді, розкрито їх затребуваність. Визначені перспективні напрями енергетики на водних територіях, що пов ’язані із використання приливної енергії, енергії хвиль та енергії океанських підводних течій, проектування яких активізувалося останнім часом в світі. В роботі проаналізовано найсучасніший міжнародний проектний досвід за останні 5 років.
 • Документ
  Можливості використання торсових поверхонь в якості відбивачів сонячних променів (продовження)
  (КНУБА, 2017) Підгорний, О. Л.
  В статті продовжено розгляд теоретичних питань утворення торсових поверхонь і їх властивостей, корисних для використання цих поверхонь в якості відбивачів сонячних променів.
 • Документ
  Вплив електромагнітного поля на воду і водяні розчини і очищення води
  (КНУБА, 2017) Крупа, М. М.; Коваленко, Н. О.; Приймак, О. В.
  В даній роботі розглядаються основні принципи очистки води фізичними методами та описані результати досліджень впливу на солевий склад водопровідної води змінного електричного та постійного магнітного поля. Аналізується механізми такого впливу електромагнітного поля на воду. Приведені схеми і зовнішній вигляд пристрою для очищення води, в якому використовуються ці поля. На даний пристрій отримано позитивне рішення про видачу патенту України на винахід.
 • Документ
  Алгоритм розвантаження окремих опор стрижневих будівельних конструкцій із шарнірним вузловим сполученням
  (КНУБА, 2017) Скочко, В. І.
  В роботі описаний математичний алгоритм зміни величини навантаження на досліджуваний опорний вузол, що базується на комплексному перерозподілі внутрішніх зусиль або параметрів жорсткості в усіх стрижнях конструкції. При цьому застосовується той же принцип, що й при управлінні формою конструкції шляхом системного розв ’язання параметричних рівнянь кожного стрижня із поправкою на плановані зміни величин компонентів опорної реакції
 • Документ
  Шляхи економного проектування акустики залів за рахунок максимального використання відбитої енергії звуків
  (КНУБА, 2017) Козак, Ю. В.
  Історія архітектурної акустики свідчить про тенденцію розвитку методів проектування відбиттів для підсилення звуку видовищних та культових залів, завдяки чому в сучасносному акустичному середовищі природні засоби підсилення звуку у вигляді відбиваючих екранів без використання звукопідсилюючої апаратури направляють відбиття на слухачів. Використання поверхонь 2-го та вищих порядків в якості відбиваючих екранів та їх трансформація дозволяють проектувати сучасні зали зі складними формами внутрішніх поверхонь та проводити акустичний розрахунок відбиттів від них.
 • Документ
  Сталий розвиток міст: стан досліджень, міжнародний та український досвід
  (КНУБА, 2017) Микитась, М. В.; Плоский, В. О.
  В статті проведено огляд міжнародного та українського досвіду досліджень проблеми розвитку міста, використовуючи основні положення системного підходу, що дозволяє визначити основні його функціональні складові, зв ’язки між ними та фактори впливу. Розглянуто «сучасне місто» з позицій концепції «сталого розвитку» та впровадження принципів кластеризації як чинників реалізації заходів з енергоефективності об’єктів будівництва. Визначено основні напрями подальших досліджень.
 • Документ
  Уточнення кута нахилу площі поверхні сонячного теплового колектора з урахуванням прогнозних кліматичних і експлуатаційних умов роботи системи.
  (КНУБА, 2017) Масюк, Г. Ю.; Приймак, О. В.
  Вибір раціонального кута нахилу площі поверхні сонячного теплового колектора з метою одержання максимального значення коефіцієнта корисної дії перетворення сонячної енергії у теплову в залежності від призначення сонячної системи теплопостачання та від режимів її роботи протягом доби, місяця, сезону або року є актуальною задачею. Актуальність підтверджується дещо різними підходами і відповідно використанням різних методик інженерного розрахунку, які пропонуються різними фірмами-виробниками геліотехнічного обладнання.
 • Документ
  Моделирование оптимальных параметров теплоизоляционной оболочки зданий заданого класа энергоэффективности в учебно-жилых университетских комплексах (кампусах)
  (КНУБА, 2017) Мартынов, В. Л.; Икхалеа Едесири Бриджет
  Для проектирования зданий заданного класса энергоэффективности предлагается аналитический способ определения оптимальных параметров: пропорций зданий, уровень сопротивления теплопередаче непрозрачных и светопрозрачных ограждающих конструкций, площади окон и их расположения на гранях здания для обеспечения заданного теплоэнергетического баланса здания (теплопотеръ и теплопоступления от солнечной радиации через ограждающие конструкции). При этом возможна оптимизация как одного так и нескольких параметров одновременно. Разработан комплекс прикладних программ для быстрого решения в ходе архитектурного проектирования.
 • Документ
  Аналіз екологічних вимог при проектуванні дитячих закладів оздоровлення та відпочинку
  (КНУБА, 2017) Малий, О. В.; Кащенко, Т. О.
  В статті розглянуті питання пов’язані з екологічними проблемами та їх зв’язок з архітектурною діяльністю, та, зокрема, з проектуванням дитячих закладів оздоровлення та відпочинку. Розглянуті екологічні стандарти, в основі яких лежить метод LCA (LifeCycleAssessment) - оцінка екологічних, економічних і соціальних впливів на навколишнє середовище на всьому життєвому циклі будівель та їх компонентів, що поширені закордоном. Розглянуто екологічні вимоги, які зараз висуваються при проектування дитячих закладів оздоровлення та відпочинку. Наведені приклади реалізованих сучаснихпроектів дитячих закладів.
 • Документ
  Дослідження енергозбереження в системі кондиціювання повітря чистого приміщення за ексергоефективністю
  (КНУБА, 2017) Лабай, В. Й.; Гарасим, Д. І.; Генсецький, М. П.
  У статті наведений аналіз ексергоефективності центральної прямотечійної системи кондиціювання повітря (СКП) чистого приміщення, отриманий на її інноваційній математичній дослідницькій моделі залежно від різних факторів, що впливають на її роботу, та запропоновані шляхи енергозбереження для цієї СКП. Встановлено, що найбільший вплив на ексергетичний ККД вибраної системи кондиціювання мають різниця температур між внутрішнім і припливним повітрям у приміщенні, температура внутрішнього повітря, залежна від температури зовнішнього повітря, та коефіцієнт трансформації ЕЕЯ прийнятої холодильної машини СКП.
 • Документ
  Аналіз конструкцій та теплових процесів у енергетичному вікні
  (КНУБА, 2017) Кріпак, І. С.; Приймак, О. В.
  Метою даної роботи є аналіз існуючих і розробка конструкцій та фізичної моделі теплових процесів енергетичного вікна на основі аналізу літературних джерел та патентних досліджень. Енергетичне вікно крім освітлення простору приміщення має забезпечувати його теплотою у холодний період року і холодом в теплий за допомогою теплового насосу з мікрокомпресором. Поєднання енергоефективного вікна з роботою теплового насосу може перетворити світлопрозору конструкцію з найбільш уразливого щодо теплових втрат елемента конструкції огородження - навпаки в енергогенеруючий елемент. Таке вікно може працювати повністю автономно, як звичайний опалювальний прилад.
 • Документ
  Енергоефетивна переробка промислових стічних вод
  (КНУБА, 2017) Колодько, А. О.; Самченко, Д. М.; Кочетов, Г. М.
  Розроблено процес комплексної очистки стічних вод гальванічних виробництв від важких металів методом феритизації. Досліджено фазовий склад отриманих осадів. Показана економічна доцільність застосування електромагнітного імпульсного способу активації розчину для ініціювання процесу феритизації.
 • Документ
  Повышение энергоэффективности систем освещения в зданиях путем моделирования условий освещения объекта различения простой формы
  (КНУБА, 2017) Егорченков, В. А.
  Одним из путей повышения энергоэффективности систем освещения зданий является переход на более эффективные критерии оценки, для которых необходимы их требуемые значения. В настоящее время они определяются путем проведения сложных и дорогостоящих экспериментов.В работе осуществлена попытка определения требуемых значений параметров светового поля теоретическим путем на основе метода моделирования условий освещения объекта наблюдения с применением точечного исчисления. Модель объекта наблюдения сформирована множеством точек сканированиям ячейках между которыми определялись освещенность и яркость. Рассмотрены два варианта расположения светильника. Первый вариант оказался более энергоэффективным, хотя абсолютные уровни освещения были ниже чем во втором варианте. Повышение энергоэффективности систем освещения достигнуто путем рационального размещения светильника, в результате которого яркостные контрасты были выше.
 • Документ
  Інформатизація системи управління енергозбереженням підприємства на основі когерентно-когезійної моделі
  (КНУБА, 2017) Климчук, М. М.
  Ефективність системи управління енергозбереженням підприємства значною мірою залежить від дії низки факторів, одним з них є інформаційно-аналітичного забезпечення.В статті запропоновано когерентно-когезійна модель інформатизації системи управління енергозбереженням на підприємстві, що надасть можливість створити спільний інформаційний простір для стейкхолдерів. Структуризація запропонованої моделі утворює зв ’язки її суб ’єктів і цілей, змісту інформації та вектори інформаційних потоків для вирішення поставлених завдань розвитку енергозбереження на будівельних підприємствах. Це надасть можливість приймати ефективні, дієві управлінські рішення з метою підвищення рівня енергоефективності підприємства. В статті представлено етапи формування інформаційно-аналітичного забезпечення системи управління енергозбереженням на підприємстві Ключові слова: управління енергозбереженням; когезія; когерентність; інформатизація; підприємство; рівень енергоефективності; структурні компоненти системи, кафедра організації та управління будівництвом
 • Документ
  Методологічні питання задоволення основної вимоги "економія енергії”
  (КНУБА, 2017) Задоянний, О. В.; Євдокименко, Ю. М.
  В роботі подано авторське бачення вирішення методологічної проблеми визначення основного показника енергоощадності обладнання для нагрівання, охолодження, осушення й зволоження повітря будівельних об’єктів - коефіцієнта корисної дії. На прикладі результатів наукових досліджень, які проводяться кафедрою ТГПіВ в останні роки з оцінки показників енергоощадності систем кондиціонування повітря (СКП), аргументовано доводиться коректність і однозначність запропонованої методології визначення вказаного показника для найбільш енергоємних систем кондиціонування повітря. Методологія оцінки коефіцієнта корисної дії вказаного обладнання й систем базується на фундаментальних досягненнях сучасної нерівноважної термодинаміки та ексергоекономіки. В основу методології покладено принципи поглибленого ексергетичного аналізу, який дозволяє досліджувати й оцінювати чисельно ексергетичні перетворення робочих тіл - енергоносіїв систем опалення, вентиляції і кондиціонування повітря. Завдяки цьому автори отримали і відпрацювали методологічну базу у вигляді аналітичних залежностей та розрахункових алгоритмів з визначення ексергетичних потоків у вказаних системах, а також відносних і абсолютних показників енергощадності СКП. Наведені результати досліджень автори пропонують для апробації й розробки національних гармонізованих методик.
 • Документ
  Історія та перспективи розвитку норм з енергоефективності будівель в Україні
  (КНУБА, 2017) Сергейчук, О. В.
  У роботі розглядається історія розвитку нормативних вимог до енергоефективності будівель, починаючи з кінця ХІХ сторіччя до наших днів. Показано як змінювалися вимоги до показників енергоефективності будівель і трансформувалися розрахункові формули. Особливу увагу приділено змінам, що були впроваджені після отримання Україною незалежності. Зроблено аналіз сучасного комплексу нормативних документів з енергоефективності та нової редакції ДБН В.2.6.31:2016 «Теплова ізоляція будівель». Проведено їх порівняння з нормами ЄС. Розглянуто можливі напрямки подальшого розвитку та вдосконалення норм у взаємозв’язку з суміжними нормами з будівельної фізики, такими як норми з природної освітленості і інсоляції.
 • Документ
  Теплові насоси як джерела низькотемпературного теплопостачання
  (КНУБА, 2017) Кулінко, Є. О.; Кузицький, І. Т.; Погосов, О. Г.
  Зростаюче енергетична криза, необхідність диверсифікацій джерел енергії призводять до появи та широкого впровадження альтернативних джерел енергії, зокрема геотермальних теплових насосів. При використанні низькопотенціальної теплової енергії ґрунтів неглибокого залягання (10 - 100 м) особливо актуальним є питання відновлення температурного режиму джерела та використання теплового насосу в реверсивному режимі: взимку - на потреби опалення, влітку - холодопостачання. Для можливості корелювання показників питомого відбору теплової енергії з погонного метру свердловини необхідне створення динамічних фізичних моделей.