Навчально-методичні документи

Постійне посилання на фондhttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/123456789/11228

Переглянути

Результат пошуку

Зараз показуємо 1 - 10 з 12
 • Документ
  Фахова іноземна мова (англійська) : термінологічний лексичний мінімум
  (КНУБА, 2024) Рубцова, Світлана Вячеславівна; Петрова, Тетяна Ігорівна; Паніна, Олена Віталіївна; Соколова, Ірина Валеріϊвна; Повар, Вікторія Миколаївна; Вітрук, Ольга Євгенівна; Дубина, Ольга Володимирівна
  Містить термінологічний лексичний мінімум обов’язкової компоненти освітніх програм Фахова іноземна мова (англійська), посилання на джерела для самостійного вивчення матеріалу. Призначено для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти всіх форм навчання зі всіх спеціальностей КНУБА.
 • Документ
  Наукова іноземна мова (англійська): методичні рекомендації до вивчення дисципліни
  (КНУБА, 2024) Рубцова, Світлана Вячеславівна
  Містять зміст, порядок оформлення і вказівки до виконання індивідуальної робіти здобувачами магістерського рівня. Призначено для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти усіх спеціальностей КНУБА.
 • Документ
  Методичні рекомендації до навчального посібника "English for specific purposes:english for civil engineering" для викладачів
  (КНУБА, 2021) Рубцова, Світлана Вячеславівна
  Містять зміст, порядок і вказівки до проведення занять за авторською методикою навчання професійно орієнтованого активного читання з використанням автентичних матеріалів та автентичною візуалізацією навчальної інформації. Призначено для викладачів дисципліни "Фахова іноземна мова (англійська)".
 • Документ
  Фахова іноземна мова (англійська)
  (КНУБА, 2024) Соколова, Ірина Валеріϊвна
  Містить тексти, словник та систему завдань до текстів для розвитку навичок читання, перекладу, роботи з іноземною літературою за фаховим спрямуванням, а також розвитку мовної компетенції. Призначено для здобувачів освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр».
 • Документ
  Фахова мова (англійська) : методичні рекомендаціі
  (КНУБА, 2024) Марченко, Світлана Іванівна; Дубина, Наталія Анатоліївна
  Містить тексти та текстові завдання до них, для контролю знань вивченого матеріалу. Також містять вправи для вивчення та розширення словникового запасу студентів. Придбання навиків спілкування, вдосконалення знань з граматики, формування та розвиток навичок ділової комунікації. Призначено для здобувачів освітньо-кваліфікаці
 • Документ
  Ділова мова (англійська) : методичні рекомендації
  (КНУБА, 2024) Дубина, Наталія Анатоліївна,; Марченко, Світлана Іванівна
  Містять тексти автентичного походження, а також розроблену систему вправ і завдань, що відповідають темам змістовного модуля «Finding a job» робочої навчальної програми, освітньої компоненти «Ділова іноземна мова (англійська)». Призначено для здобувачів освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр».
 • Документ
  Фахова іноземна мова (англійська) : методичні рекомендації
  (КНУБА, 2024) Дубина, Наталія Анатоліївна; Дубина, Ольга Володимирівна; Марченко, Світлана Іванівна
  Містять глосарій ключових термінів, тексти автентичного походження, які відповідають нормам сучасної англійської мови, а також розроблену систему вправ і завдань, що відповідають темам робочої навчальної програми, освітньої компоненти, «Фахова іноземна мова (англійська)» Призначено для здобувачів освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр».
 • Документ
  Іноземна мова (англійська). Digital computers
  (КНУБА, 2023) Лук’яненко, Т. О.; Щербань, Ю. В.
  Містять зміст, порядок оформлення і вказівки до виконання практичних робіт студентами освітнього рівня «бакалавр». Викладено тексти з вправами для поглибленого вивчення та розширення словникового запасу студентів. Призначені для студентів спеціальності 126 «Інформаційні системи і технології» факультету автоматизації та інформаційних технологій.
 • Документ
  Іноземна мова (англійська). Тypes of electronic computers : методичні рекомендації
  (КНУБА, 2023) Лук’яненко, Т. О.; Щербань, Ю. В.
  Містять зміст, порядок оформлення і вказівки до виконання практичних завдань студентами освітнього рівня «бакалавр». Викладено тексти із вправами для поглибленого вивчення та розширення словникового запасу студентів. Призначені для студентів спеціальності 126 «Інформаційні системи і технології» факультету автоматизації та інформаційних технологій.
 • Документ
  Іноземна мова (англійська) : методичні рекомендації
  (КНУБА, 2023) Лук’яненко, Т. О.; Щербань, Ю. В.
  Містять зміст, порядок оформлення та вказівки до виконання практичних завдань студентами освітнього рівня «бакалавр». Викладено тексти з ділового етикету з вправами для поглибленого вивчення й розширення словникового запасу студентів. Призначено для студентів 1-го курсу спеціальності 191 «Архітектура та містобудування.