Навчальні посібники

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 6 з 6
 • Документ
  Основи проектування залізобетонних конструкцій за Європейськими нормами : навчальний посібник
  (Ліра-К, 2023) Кріпак, Володимир Денисович
  Викладені основні положення розрахунку і проектування будівельних конструкцій згідно вимог Європейських норм. Наведені методи розрахунку перерізів залізобетонних конструкцій відповідно до норм Єврокод 2. Теоретичні викладки ілюстровані допоміжними таблицями та прикладами розрахунку нормальних згинальних та позацентрово стиснутих і розтягнутих елементів. Призначено для здобувачів ступеня вищої освіти «магістр», які навчаються за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія».
 • Документ
  Пілатес як засіб фізичного вдосконалення студентів спеціальної фізичної групи: навчальний посібник
  (КНУБА, 2021) Шамич, Олександр Миколайович; Озерова, Ольга Анатоліївна
  Призначено для студентів усіх курсів навчання і напрямів підготовки. Містить загальну характеристику оздоровчої системи пілатес, історію її виникнення та розвитку. Проаналізовано особливості та принципи виконання вправ за методикою пілатеса. Розглянуто організаційні моменти побудови занять для самостійної роботи. Надано комплекси вправ, різні за складністю виконання (для початківців та досвідчених); підібрано за спрямуванням (вплив на конкретні м'язи або групи м’язів, на корекцію хребта) тощо. Зазначено показання, протипоказання, а також запобіжні заходи під час занять. Рекомендовано студентам для самостійних занять.
 • Документ
  Психологія бізнесу : навчальний посібник
  (Державний податковий університет, 2023) Калениченко, Роман Арсенович; Коханець, А. С.; Нежинська, О. О.
  У навчальному посібнику розкрито особливості психології бізнесу, визначено його зміст, структуру та психологічні компоненти, місце і роль психологічної підготовки та готовності у професійному становленні психологів, психологічні аспекти ефективної бізнес-діяльності. Здійснено, зокрема, психологічний аналіз управління, розглянуто психологічні проблеми особистості в бізнесі, розкрито комунікативні процеси в діяльності бізнесмена, представлено психологічні особливості успішної бізнес-діяльності, включено персонал-технології у психології бізнесу, які можна викорис-товувати у різних управлінських ситуаціях, подано психологічні основи успішних продажів. Описа-но також особливості психологічної допомоги суб’єктам бізнесу. Надано загальну характеристику та висвітлено психологічну культуру й етику бізнесу. Призначено для здобувачів вищої освіти спеціальності 053 «Психологія». Навчальний посіб-ник «Психологія бізнесу» буде вагомим помічником для тих, хто прагне оволодіти основами психоло-гічних знань у напрямі сфери бізнесу, практично пізнати себе та інших, застосувати певні психологіч-ні методики, знати правила ведення ділової бесіди й особливості комунікації та поведінки в різнома-нітних ситуаціях. Посібник призначений для використання в роботі бізнесменів і підприємців, а також буде корисним для викладачів закладів вищої освіти, студентів-випускників, психологів, соціологів, учителів загальноосвітніх закладів, ліцеїв, коледжів, керівників усіх рівнів, які працюють з людьми, а також для тих, хто цікавиться проблемами побудови професійної траєкторії особистості.
 • Документ
  Курсове проектування з теорії механізмів і машин : навчальний посібник
  (Компринт, 2023) Ловейкін, В'ячеслав Сергійович; Почка, Костянтин Іванович
  Навчальний посібник містить завдання та загальні вимоги до виконання курсового проекту з теорії механізмів і машин; до кожного розділу наведено загальні положення, теоретичні відомості та детальний приклад виконання курсового проекту. Призначений для студентів, які навчаються за спеціальностями 015 «Професійна освіта (Машинобудування)», 131 «Прикладна механіка», 133 «Галузеве машинобудування».
 • Документ
  Фізична культура і спорт як основа здоров’я і благополуччя особистості: навчальний посібник
  (КНУБА, Талком, 2023) Шамич, Олександр Миколайович; Сердюк, Людмила Захарівна; Іваннікова, Ганна Василівна
  Розглянуто основні аспекти здорового способу життя особистості та зазначено підгрунтя для її психічного здоров’я і психологічного благополуччя. Призначено для студентів галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка» спеціальності 017 “Фізична культура і спорт" освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр». Рекомендовано для викладачів, тренерів, інструкторів з фізичного виховання і спорту. Надано практичні рекомендації для самостійних занять оздоровчого та виховного спрямування для студентів і аспірантів КНУБА усіх спеціальностей.
 • Документ
  Принципи побудови комп'ютерних мереж : навчальний посібник
  (КНУБА, 2022) Вишняков, Володимир Михайлович
  Розглянуто основні поняття та сучасні технології побудови комп’ютерних мереж. Особливу увагу надано розгляду можливостей сумісного використання в мережі Інтернет четвертої та шостої версій протоколу IP. Наведено дані про перспективні розробки та напрями розвитку програмно-технічних засобів комп’ютерних мереж. Призначений для студентів факультету автоматизації та інформаційних технологій.