Навчально-методичні документи

Постійне посилання на фондhttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/123456789/11228

Переглянути

Результат пошуку

Зараз показуємо 1 - 10 з 345
 • Документ
  Зменшення вуглецевого сліду як механізм адаптації до змін клімату : методичні вказівки до виконання тестових завдань
  (КНУБА, 2024) Кривомаз, Тетяна Іванівна; Циба, Артем Миколайович; Гамоцький, Роман Олегович; Ільченко, Ігор Святославович
  Містять тестові завдання курсу «Зменшення вуглецевого сліду як механізм адаптації до змін клімату» та інструкції до їх виконання. Призначено для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальностями 101 «Екологія» та 183 «Технології захисту навколишнього середовища».
 • Документ
  Мікробіологія : методичні вказівки до виконання тестових завдань
  (КНУБА, 2024) Кривомаз, Тетяна Іванівна
  Містять тестові завдання курсу «Мікробіологія» та інструкції до їх виконання. Призначено для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 076 «Підприємництво та торгівля».
 • Документ
  Екологічне управління та планування у зеленому будівництві
  (КНУБА, 2024) Кривомаз, Тетяна Іванівна; Циба, Артем Миколайович; Гамоцький, Роман Олегович; Ільченко, Ігор Святославович
  Містять тестові завдання курсу «Екологічне управління та планування у зеленому будівництві» та інструкції до їх виконання. Призначено для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальностями 101 «Екологія» та 183 «Технології захисту навколишнього середовища».
 • Документ
  Розробка будівельних проєктів в узгодженн і з категоріями стійкості зеленого будівництва : методичні вказівки
  (КНУБА, 2024) Кривомаз, Тетяна Іванівна; Циба, Артем Миколайович; Гамоцький, Роман Олегович; Ільченко, Ігор Святославович
  Містять тестові завдання курсу «Розробка будівельних проєктів в узгодженні з категоріями стійкості зеленого будівництва» та інструкції до їх виконання. Призначено для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальностями 101 «Екологія» та 183 «Технології захисту навколишнього середовища».
 • Документ
  Intellectual Property : methodical instructions for tests of the course "Intellectual Property"
  (КНУБА, 2024) Kryvomaz, Tetyana
  Contains test tasks of the course "Intellectual Property" and instructions for their implementation. For applicants of higher education by specialty 051 «Economics», 073 «Manage», and 192 «UPE». Містять тестові завдання курсу «Інтелектуальна власність» та інструкції до їх виконання. Призначено для здобувачів вищої освіти за спеціальностями 051 «Економіка», 073 «Менеджмент» та 192 «Урбаністика і просторове планування».
 • Документ
  Приклад розрахунку збірної залізобетонної плити покриття 1,5 Х 6 метрів
  (Ліра-К, 2024) Кріпак, Володимир Денисович; Колякова, Віра Маркусівна; Гедзюк, Андрій Петрович
  Методичні вказівки містять приклад розрахунку збірної залізобетонної ребристої плити покриття 1,5 х 6 м. Призначено для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, за спеціальністю 192 - Будівництво та цивільна інженерія.
 • Документ
  Біологія : методичні вказівки до виконання тестових завдань
  (КНУБА, 2024) Кривомаз, Тетяна Іванівна
  Містять тестові завдання курсу «Біологія» та інструкції до їх виконання. Призначено для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальностями 101 «Екологія» та 183 «Технології захисту навколишнього середовища».
 • Документ
  Фахова іноземна мова (англійська) : термінологічний лексичний мінімум
  (КНУБА, 2024) Рубцова, Світлана Вячеславівна; Петрова, Тетяна Ігорівна; Паніна, Олена Віталіївна; Соколова, Ірина Валеріϊвна; Повар, Вікторія Миколаївна; Вітрук, Ольга Євгенівна; Дубина, Ольга Володимирівна
  Містить термінологічний лексичний мінімум обов’язкової компоненти освітніх програм Фахова іноземна мова (англійська), посилання на джерела для самостійного вивчення матеріалу. Призначено для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти всіх форм навчання зі всіх спеціальностей КНУБА.
 • Документ
  Водозабірні споруди з поверхневих та підземних джерел: навчальний посібник
  (КНУБА, 2023) Хомутецька, Тетяна Петрівна; Хоружий, Віктор Петрович
  Розглянуто види й характеристики джерел водопостачання, вимоги до них та місць влаштування водозаборів. Викладено рекомендації з вибору типу споруд, призначених для забору поверхневих та підземних вод у різних умовах. Наведено основні принципи проєктування й розрахунку водозаборів різних типів, висвітлено особливості їх спорудження, конструювання окремих елементів та забезпечення необхідним обладнанням. Призначено для здобувачів вищої освіти, що навчаються за спеціальністю 192 "Будівництво та цивільна інженерія".
 • Документ
  Гроші та кредит : навчальний посібник
  (КНУБА, 2024) Стеценко, Сергій Павлович; Титок, Вікторія Вікторівна; Лисиця, Надія Василівна; Мацапура, Олена Василівна; Цифра, Тетяна Юріївна; Чинчик, Анатолій Анатолійович; Локтіонова, Яна Федорівна
  Висвітлено основні положення теорії грошей і кредиту, зокрема сутність і функції грошей, грошовий оборот і грошову масу, грошовий ринок, грошові системи, інфляцію, грошові реформи, валютний ринок та валютні системи. Розглянуто роль грошей в економіці, сутність, теорії, види та форми кредиту, основні засади фінансового посередництва, організацію банківської системи. Визначено напрями діяльності центрального банку й інструменти монетарної політики. Значну увагу приділено теорії процента, фінансовим кризам і міжнародному валютно-фінансовому співробітництву країн. Призначено для студентів економічних спеціальностей денної та заочної форм навчання.