Навчально-методичні документи

Постійне посилання на фондhttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/123456789/11228

Переглянути

Результат пошуку

Зараз показуємо 1 - 6 з 6
 • Документ
  Гроші та кредит : навчальний посібник
  (КНУБА, 2024) Стеценко, Сергій Павлович; Титок, Вікторія Вікторівна; Лисиця, Надія Василівна; Мацапура, Олена Василівна; Цифра, Тетяна Юріївна; Чинчик, Анатолій Анатолійович; Локтіонова, Яна Федорівна
  Висвітлено основні положення теорії грошей і кредиту, зокрема сутність і функції грошей, грошовий оборот і грошову масу, грошовий ринок, грошові системи, інфляцію, грошові реформи, валютний ринок та валютні системи. Розглянуто роль грошей в економіці, сутність, теорії, види та форми кредиту, основні засади фінансового посередництва, організацію банківської системи. Визначено напрями діяльності центрального банку й інструменти монетарної політики. Значну увагу приділено теорії процента, фінансовим кризам і міжнародному валютно-фінансовому співробітництву країн. Призначено для студентів економічних спеціальностей денної та заочної форм навчання.
 • Документ
  Фінанси : навчальний посібник
  (КНУБА, 2024) Стеценко, Сергій Павлович; Титок, Вікторія Вікторівна; Лисиця, Надія Василівна; Мацапура, Олена Василівна; Цифра, Тетяна Юріївна; Чинчик, Анатолій Анатолійович; Локтіонова, Яна Федорівна
  Висвітлено основні положення теорії фінансів, як-от сутність і функції фінансів, фінансова політика, фінансова система та її ланки, управління фінансами, фінанси суб’єктів господарювання та домогосподарств, державний бюджет, його витрати та доходи, бюджетний процес, місцеві фінанси, фінансовий ринок, страхування та страховий ринок, фінансовий менеджмент, фінансова безпека. Призначено для студентів спеціальностей 051 «Економіка», 071 «Облік і аудит», 073 «Менеджмент», 075 «Маркетинг», 242 «Туризм» денної та заочної форми навчання.
 • Документ
  Оптимізація використання ресурсів у будівництві (Розробка й оптимізація календарного плану будівництва промислового підприємства): методичні вказівки до виконання курсової роботи № 1
  (КНУБА, 2019) Шатрова, Інна Анатоліївна; Титок, Вікторія Вікторівна; Савенко, Володимр Іванович; Шебек, Микола Олександрович
  Містить загальні положення, завдання та послідовність виконання курсової роботи, список літератури та додатки. Призначено для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія».
 • Документ
  Ціноутворення в туризмі : конспект лекцій
  (КНУБА, 2024) Лаврухіна Катерина Олександрівна; Титок, Вікторія Вікторівна
  Розглянуто основні методи формування цін на туристичний продукт. Розкрито вплив цінових ризиків та державного регулювання цін на цінову політику туристичних підприємств. Розкрито соціально-економічну сутність ціни, її вплив на розвиток туристичного підприємства, основні принципи і чинники, які визначають формування цін в туристичній галузі. Призначено для студентів спеціальності 242 «Туризм».
 • Документ
  Організація та управління будівництвом : методичні рекомендації до проведення практичних занять та організації самостійної роботи
  (КНУБА, 2024) Тугай, Олексій Анатолійович; Титок, Вікторія Вікторівна; Ємельянова, Олена Миколаївна; Шебек, Микола Олександрович; Клис, Максим Валерійович; Дубинка, Олександр Володимирович; Демидова, Олена Олександрівна; Савенко, Володимир Іванович; Нестеренко, Ірина Сергіївна; Орищенко, Віктор Вікторович
  Містить мету, зміст і загальні відомості щодо теми практичних занять; теми й посилання на джерела для самостійного вивчення матеріалу; необхідні додаткові матеріали для виконання завдань практичних занять та самостійної роботи. Призначено для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Промислове та цивільне будівництво» всіх форм навчання зі спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія».
 • Документ
  Складання інвесторської кошторисної документації за укрупненими показниками : методичні вказівки та завдання
  (КНУБА, 2023) Стеценко, Сергій Павлович; Бєлєнкова, Ольга Юріϊвна; Гойко, Анатолій Францович; Гриценко, Олександр Сергійович; Сорокіна, Леся Вікторівна; Титок, Вікторія Вікторівна; Цифра, Тетяна Юріївна; Шапошнікова, І. О.; Шевчук, Кирило Іванович
  Містять вихідні дані до індивідуальних завдань, укрупнені показники для складання інвесторської кошторисної документації, форми кошторисів. Призначено для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» галузі знань 19 «Архітектура та будівництво» денної та заочної форми навчання.