Навчально-методичні документи

Постійне посилання на фондhttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/123456789/11228

Переглянути

Результат пошуку

Зараз показуємо 1 - 6 з 6
 • Документ
  Комерційна діяльність
  (КНУБА, 2023) Дименко, Руслан Анатолійович; Романенко, О. В.; Алавердян, Л. М.
  Містять короткий зміст дисципліни «Комерційна діяльність» для практичного вивчення курсу, ситуаційні та розрахункові задачі, а також тестові завдання для перевірки знань з дисципліни «Комерційна діяльність». Призначено для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 076 «Підприємництво та торгівля» спеціалізації «Товарознавство та комерційна діяльність» денної та заочної форм навчання освітньо- кваліфікаційного рівня "бакалавр".
 • Документ
  Сучасні бізнес-комунікації в будівельній галузі: методичні вказівки до самостійної роботи
  (КНУБА, 2023) Дименко, Руслан Анатолійович
  Містять рекомендації до підготовки тем та завдань, завдання до самостійної індивідуальної роботи та тестові для самоперевірки знань з навчальної дисципліни «Сучасні бізнес комунікації в будівельній галузі». Призначено для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 075 «Маркетинг» денної та заочної форм навчання.
 • Документ
  Сучасні бізнес-комунікації в будівельній галузі: методичні вказівки до виконання практичних занять
  (КНУБА, 2023) Дименко, Руслан Анатолійович
  Містять короткий зміст дисципліни, ситуаційні завдання, ділові ігри, завдання до індивідуальної дослідної роботи та тестові запитання для самоконтролю знань з навчальної дисципліни «Сучасні бізнес-комунікації в будівельній галузі». Призначено для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 075 «Маркетинг» денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр".
 • Документ
  Інформаційні системи маркетингу: методичні вказівки до самостійної роботи
  (КНУБА, 2023) Дименко, Руслан Анатолійович; Марченко, Світлана Миколаївна; Романенко, Олеся Валеріївна
  Містять методичні рекомендації до підготовки тем та завдань, матеріали для самостійного виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «Інформаційні системи маркетингу». Призначено для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 075 «Маркетинг» денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр".
 • Документ
  Електронна комерція : методичні вказівки до виконання самостійної роботи
  (КНУБА, 2023) Дименко, Руслан Анатолійович; Марченко, Світлана Миколаївна; Алавердян, Людмила Миколаївна
  Містять рекомендації до підготовки тем та завдань, дискусійні питання та питання для самопідготовки з навчальної дисципліни «Електронна комерція» та тестові завдання для самоконтролю знань. Призначено для студентів спеціальності 075 «Маркетинг» та 076 «Підприємництво та торгівля» денної та заочної форм навчання.
 • Документ
  Електронна комерція : методичні вказівки до виконання практичних занять
  (КНУБА, 2023) Дименко, Руслан Анатолійович; Марченко, Світлана Миколаївна; Алавердян, Людмила Миколаївна
  Містить короткий зміст дисципліни, ситуаційні та розрахункові завдання для практичного вивчення курсу «Електронна комерція». Призначено для студентів спеціальностей 075 «Маркетинг» та 076 «Підприємництво та торгівля» денної та заочної форм навчання.