Вип. 33

Постійний URI для цього зібранняhttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/359

Переглянути

Результати пошуку

Зараз показуємо 1 - 1 з 1
  • Документ
    Моделі оптимізації організаційних процесів будівельного виробництва підрядних підприємств України
    (КНУБА, 2018) Радкевич, Анатолій Валентинович; Арутюнян, Ірина Андріївна; Сайков, Данило Володимирович
    У сучасних умовах розвитку будівельного сектору на ринку України виникає необхідність в оптимізації організаційного процесу будівельного виробництва на всіх його етапах. Така потреба обґрунтовується низкою визначальних чинників, зокрема відсутністю структурованості організаційних процесів, оперативної роботи функціонального апарату будівельного виробництва, чіткого взаємоув’язання вхідних даних і кінцевих результатів (продуктів) учасників виробництва. Актуальним є наукове обґрунтування і вирішення проблеми оптимізації організаційних процесів будівельного виробництва, що дозволить мінімізувати строки зведення об’єктів і вартісні показники виробництва, підвищити рівень ефективності діяльності вітчизняних підрядних організацій. Визначено характерні ознаки вітчизняних підприємств з врахуванням сучасної кон’юктури будівельного ринку. Розглянуто математичні моделі оптимізації процесів організації будівельного виробництва. Показано доцільність впровадження програмних модулей як іноваційної моделі оптимізації для вирішення організаційних завдань будівельного виробництва.