Моделі оптимізації організаційних процесів будівельного виробництва підрядних підприємств України

Ескіз

Дата

2018

Автори

Радкевич, Анатолій Валентинович
Арутюнян, Ірина Андріївна
Сайков, Данило Володимирович

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

У сучасних умовах розвитку будівельного сектору на ринку України виникає необхідність в оптимізації організаційного процесу будівельного виробництва на всіх його етапах. Така потреба обґрунтовується низкою визначальних чинників, зокрема відсутністю структурованості організаційних процесів, оперативної роботи функціонального апарату будівельного виробництва, чіткого взаємоув’язання вхідних даних і кінцевих результатів (продуктів) учасників виробництва. Актуальним є наукове обґрунтування і вирішення проблеми оптимізації організаційних процесів будівельного виробництва, що дозволить мінімізувати строки зведення об’єктів і вартісні показники виробництва, підвищити рівень ефективності діяльності вітчизняних підрядних організацій. Визначено характерні ознаки вітчизняних підприємств з врахуванням сучасної кон’юктури будівельного ринку. Розглянуто математичні моделі оптимізації процесів організації будівельного виробництва. Показано доцільність впровадження програмних модулей як іноваційної моделі оптимізації для вирішення організаційних завдань будівельного виробництва.

Опис

Ключові слова

будівельний ринок, підрядне підприємство, будівельне виробництво, функціональний апарат, організаційний процес, модель оптимізації, програмний модуль

Бібліографічний опис

Радкевич А. В. Моделі оптимізації організаційних процесів будівельного виробництва підрядних підприємств України / А. В. Радкевич, І. А. Арутюнян, Д. В. Сайков // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2018. – № 33. – С. 124 - 130. - Бібліогр. : 16 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset