Вип. 33

Постійний URI для цього зібранняhttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/359

Переглянути

Результати пошуку

Зараз показуємо 1 - 1 з 1
  • Документ
    Збір інформації про результати наукових досліджень українських вчених
    (КНУБА, 2018) Андрашко, Юрій Васильович
    Створення та наповнення бази даних інформацією про результати наукових досліджень українських науковців є актуальною задачею, розв’язання якої сприяє покращенню оцінювання результатів та управління науковою діяльністю. Розроблено методи збирання інформації про результати наукових досліджень із відкритих джерел інформації. Розглянуто використання цих методів на прикладі алгоритму збирання інформації про публікації певного науковця в наукометричній базі даних SCOPUS. Описано структуру мікросервісу збору інформації про результати наукових досліджень та API імпорту, які є складовими частинами інформаційно-аналітичної системи «База науковців України». Здійснено збір інформації про 221893 публікації та 1331938 цитувань українських науковців з різних відкритих джерел. Зібрана інформація є основою для подальших наукових досліджень науково-дослідної діяльності українських науковців.