Економіко-управлінські та інформаційно-аналітичні новації в будівництві

Постійний URI для цього зібранняhttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/4414

Переглянути

Результати пошуку

Зараз показуємо 1 - 10 з 10
 • Документ
  Методи моніторингу діяльності підприємства будівництва
  (Ліра-К, 2019) Назаров, Євген Олександрович
  На сучасному етапі соціально-економічний розвиток України нерозривно пов'язаний з реформуванням промисловості. Складовою частиною проблеми ефективності даної галузі в конкурентному середовищі є оцінка економічного стану підприємств будівництва у майбутньому для визначення шляхів їх розвитку. Цій проблемі в останні роки приділяється значна увага в науковій літературі, як в Україні, так і за її межами.
 • Документ
  Використання інформаційного моделювання будівель для технологічно-організаційних рішень
  (Ліра-К, 2019) Черненко, Костянтин Віталійович; Гавалешко, В. М.; Романкевич, В. Ф.
  Застосування технологій інформаційного моделювання будівель дозволяє прийняти технологічні та організаційні рішення стосовно будівельних процесів, що на етапі проектування дозволяє моделювати та прогнозувати раціональний варіант розміщення матеріальних ресурсів та робочих сил у просторі на цифровому двійнику будівельного майданчика, що сприяє скороченню термінів зведення будівель, загальному підвищенню якості проектної документації, виконаних на його основі будівельно-монтажних робіт, а також зниженню вартості проекту.
 • Документ
  Шляхи вдосконалення організаційно-технологічного інструментарію в проектах девелоперських компаній
  (Ліра-К, 2019) Скакун, Євген Вячеславович; Малихін, Михайло Олександрович
  Особливістю українського девелопменту є те, що більшість власників і топ-менеджерів поспішають реалізувати проект і роблять це навіть за відсутності необхідного мінімуму інформації про проект, при неповній робочій документації, не укладених договорах і т.д.
 • Документ
  Функціонально-технологічний інструментарій подолання деструктивних відхилень при реалізації проектів будівництва
  (2019) Предун, Костянтин Миронович
  Динамічність бізнес-середовища функціонуванняц підприємств і нестабільність сучасних ринкових відносин, складність внутрішніх бізнес-процесів та обмеженість альтернативного прогнозування розвитку в умовах невизначеності зумовлюють актуальність заходів попередження відхилень будівельних інвестиційних проектів як складової превентивного антикризового менеджменту діяльності будівельних підприємств та однієї з ключових компонент теорії і практики ефективного менеджменту.
 • Документ
  Економічне обгрунтування впровадження технологій підйому великогабаритних конструкції гідропідйомними пристроями
  (Ліра-К, 2019) Шпакова, Ганна Валентинівна; Глущенко, Ірина Вікторівна
  З ростом обсягів будівництва часто виникає потреба на об‘єктах будівництва у вирішенні питань забезпечення реалізації будівельних процесів з нетиповими вимогами. Такими зокрема вважаються операції, що забезпечують монтаж великогабаритних будівельних конструкцій [1]. При цьому особливу увагу приділяють методам зведення, механізмам, які забезпечують ту чи іншу технології підйому цієї конструкції на проектні відмітки [2, 3]. Економічне обґрунтування при цьому визначається трудомісткістю робіт і термінами виконання робіт.
 • Документ
  Модернізований методико-прикладний підхід щодо планування заходів ревіталізації постіндустріального простору місткого середовища
  (Ліра-К, 2019) Чернишев, Денис Олегович; Дружинін, Максим Андрійович
  В урбаністиці поняття "ревіталізація" означає відновлення міського середовища, при якому вона стає більш придатною для проживання. Ревіталізація (від лат. Re-відновлювальна дія, vita-життя, як «повернення до життя») - термін, який використовується в науково-практичній діяльності для позначення процесів відтворення, пожвавлення і відновлення міського простору.
 • Документ
  Сучасні тенденції змін в управлінні персоналом на будівельному підприємстві
  (Ліра-К, 2019) Титок, Вікторія Вікторівна
  Серед безлічі об'єктів управління вирішальна роль належить саме персоналу, оскільки саме він надає руху всім іншим об'єктам управління. Від діяльності персоналу, зрештою, залежать кількість і якість виробленої продукції і наданих послуг. Отже, персоналу належить центральне місце в системі управління організацією.
 • Документ
  Особливості будівництва в зимових умовах
  (Ліра-К, 2019) Демідова, Олена Олександрівна; Новак, Євгенія Володимирівна
  Виконання будівельних робіт в зимовий період вимагає додаткових витрат трудових, матеріально-технічних і фінансових ресурсів, що призводить до збільшення термінів будівництва і його подорожчання. У той же час, якщороботи не вести у зимовий період, то цепризведе до щебільшихвтрат часу і коштів.
 • Документ
  Розвиток інжинірингу як засіб підвищення ефективності будівництва
  (Ліра-К, 2019) Шевчук, Кирило Іванович
  Ефективність, конкурентоспроможність будівництва залежить від спроможності адекватно реагувати на змінами на інвестиційному, підрядному та інших ринках, що його забезпечують будівництво. Будь-який процес, ситуація, зміни розглядаються з технологічного, організаційного, управлінського, часового та фінансового боків та приймаються творчі рішення для отримання позитивного результату.
 • Документ
  Проблеми та напрямки розвитку логістичних рішень у будівництві
  (Ліра-К, 2019) Косминський, Ігор Валерійович