Вип. 80

Постійний URI для цього зібранняhttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/214

Переглянути

Результати пошуку

Зараз показуємо 1 - 3 з 3
 • Документ
  Чисельне дослідження нестаціонарних коливань пружних комбінованих систем
  (КНУБА, 2006) Баженов, В. А.; Ворона, Ю. В.; Щербатюк, О. М.
  Викладається та застосовується методика дослідження нестаціонарних коливань пружних комбінованих систем при сейсмічному впливі. Побудова матриць мас та жорсткості системи, що складається з масивних та тонкостінних елементів, здійснюється в базисі узагальнених координат, в якості яких використовуються власні форми коливань окремих складових та форми деформованого стану системи внаслідок одиничних переміщень точок контакту елементів. Наводиться розв’язок модельної задачі про реакцію системи рама-масив на квазістаціонарне стохастичне збудження основи.
 • Документ
  Збіжність і точність розв'язків для просторового скінченного елемента в задачах нерівномірного нагріву стержнів і балок
  (КНУБА, 2006) Баженов, В. А.; Кривенко, О. П.; Соловей, М. О.
  Розглянуті збіжність і точність розв’язків для просторового скінченного елемента при дослідженні напружено-деформованого стану стержнів і балок як тривимірних тіл при дії нерівномірного температурного поля.
 • Документ
  Електронний підручник з будівельної механіки
  (КНУБА, 2006) Баженов, В. А.; Шишов, О, В.
  Інформаційні технології, які дедалі більше залучаються до навчального процесу у вищих навчальних закладах України, вимагають створення спеціальних навчальних засобів. До таких засобів можна віднести електронні підручники, навчальні посібники, методичні рекомендації тощо. На кафедрі будівельної механіки Київського національного університету будівництва і архітектури розроблено електронний підручник з базового курсу будівельної механіки. В основу електронного підручника покладено розроблені викладачами кафедри підручник та навчальний посібник .