Чисельне дослідження нестаціонарних коливань пружних комбінованих систем

Ескіз

Дата

2006

Автори

Баженов, В. А.
Ворона, Ю. В.
Щербатюк, О. М.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Викладається та застосовується методика дослідження нестаціонарних коливань пружних комбінованих систем при сейсмічному впливі. Побудова матриць мас та жорсткості системи, що складається з масивних та тонкостінних елементів, здійснюється в базисі узагальнених координат, в якості яких використовуються власні форми коливань окремих складових та форми деформованого стану системи внаслідок одиничних переміщень точок контакту елементів. Наводиться розв’язок модельної задачі про реакцію системи рама-масив на квазістаціонарне стохастичне збудження основи.

Опис

Ключові слова

метод нормальних координат, матриці мас і жорсткості, коливання пружної комбінованої системи, стохастичний вплив, кафедра будівельної механіки

Бібліографічний опис

Баженов В. А. Чисельне дослідження нестаціонарних коливань пружних комбінованих систем / В. А. Баженов, Ю. В. Ворона, О. М. Щербатюк // Опір матеріалів і теорія споруд : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт.; відп. ред. В. А. Баженов. – Київ : КНУБА, 2006. – Вип. 80. – С. 66 – 73. – Бібліогр. : 11 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset