Збіжність і точність розв'язків для просторового скінченного елемента в задачах нерівномірного нагріву стержнів і балок

Ескіз

Дата

2006

Автори

Баженов, В. А.
Кривенко, О. П.
Соловей, М. О.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Розглянуті збіжність і точність розв’язків для просторового скінченного елемента при дослідженні напружено-деформованого стану стержнів і балок як тривимірних тіл при дії нерівномірного температурного поля.

Опис

Ключові слова

задачі статичної стійкості, тривимірна теорія термопружності, термопружне деформування, напружено-деформований стан, кафедра будівельної механіки

Бібліографічний опис

Баженов В. А. Збіжність і точність розв'язків для просторового скінченного елемента в задачах нерівномірного нагріву стержнів і балок / В. А. Баженов, О. П. Кривенко, М. О. Соловей // Опір матеріалів і теорія споруд : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт.; відп. ред. В. А. Баженов. – Київ : КНУБА, 2006. – Вип. 80. – С. 54 – 65. – Бібліогр. : 6 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced