Збіжність і точність розв'язків для просторового скінченного елемента в задачах нерівномірного нагріву стержнів і балок

Ескіз недоступний
Дата
2006
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Розглянуті збіжність і точність розв’язків для просторового скінченного елемента при дослідженні напружено-деформованого стану стержнів і балок як тривимірних тіл при дії нерівномірного температурного поля.
Опис
Ключові слова
задачі статичної стійкості, тривимірна теорія термопружності, термопружне деформування, напружено-деформований стан, кафедра будівельної механіки
Бібліографічний опис
Баженов В. А. Збіжність і точність розв'язків для просторового скінченного елемента в задачах нерівномірного нагріву стержнів і балок / В. А. Баженов, О. П. Кривенко, М. О. Соловей // Опір матеріалів і теорія споруд : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт.; відп. ред. В. А. Баженов. – Київ : КНУБА, 2006. – Вип. 80. – С. 54 – 65. – Бібліогр. : 6 назв.
Зібрання