Електронний підручник з будівельної механіки

Ескіз

Дата

2006

Автори

Баженов, В. А.
Шишов, О, В.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Інформаційні технології, які дедалі більше залучаються до навчального процесу у вищих навчальних закладах України, вимагають створення спеціальних навчальних засобів. До таких засобів можна віднести електронні підручники, навчальні посібники, методичні рекомендації тощо. На кафедрі будівельної механіки Київського національного університету будівництва і архітектури розроблено електронний підручник з базового курсу будівельної механіки. В основу електронного підручника покладено розроблені викладачами кафедри підручник та навчальний посібник .

Опис

Ключові слова

будівельна механіка, електронний підручник, дистанційна освіта, кафедра будівельної механіки

Бібліографічний опис

Баженов В. А. Електронний підручник з будівельної механіки / В. А. Баженов, О. В. Шишов // Опір матеріалів і теорія споруд : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. В. А. Баженов. – Київ : КНУБА, 2006. – Вип. 80. – С. 3-8. – Бібліогр. : 2 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset