Технологія захисту навколишнього середовища

Постійний URI для цього зібранняhttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/1245

Переглянути

Результати пошуку

Зараз показуємо 1 - 7 з 7
 • Документ
  Експериментальне дослідження поліетиленового водонагрівача
  (ЗАТ "Віпол", 2003) Степанов, М. В.; Росковшенко, Ю. К.; Дзюбенко, В. Г.
  Наведені результати експериментальних досліджень поліетиленового теплообмінника та емпіричні формули для визначення коефіцієнта тепловіддачі при ламінарному русі води
 • Документ
  Теплообмінники з полімерних матеріалів для систем утилізації теплоти вторинних енергоресурсів
  (ЗАТ "Віпол", 2002) Дзюбенко, В. Г.; Степанов, М. В.
  Наведені технічні характеристики плівкових поліетиленових теплообмінників, які можуть бути використані в системах утилізації ВЕР.
 • Документ
  Improvement of the safety of multi-floor housing
  (IOP Publishing, 2020-08-25) Tkachenko, T.; Mileikovskyi, V.; Dziubenko, V.; Tkachenko, O.
  To improve the safety in common areas of multi-storey buildings (lift halls, common corridors), it is proposed to renovate interiors of the areas. Such areas usually have no permanent ventilation. Thus, they can accumulate pathogenic microorganisms and viruses. The effective solution for reducing the danger is phytoncides plants. For successful phytodesign, an assortment of phytoncides plants of 11 species has been developed: Aspidistra elatior, Aglaonema “Silver queen”, Aglaonema “Maria”, Chlorophytum comosum, Chlorophytum capense, Dracena marginata, Monstera deliciosa, Philodendron scandens, Sansevieria triaeffieria trichelifera, Zamiaculcas zamiifolia. The offered assortment completely corresponds to climatic features of premises. For the normal growth and development of plants in the absence of natural light, three options for additional effective illumination are proposed.
 • Документ
  Research of Cooling Effect of Vegetation Layer of Green Structures in Construction
  (RS Global, 2017-07) Tkachenko, T.; Mileikovskyi, V
  Energy efficiency of construction can be improved by green structures combined with living plants. Cooling effect can decrease the refrigeration load on air conditioning or cooling systems. Nevertheless, there is no academic definition of it. We propose defining this effect as temperature drop by transpiration cooling because of evapotranspiration. The results of researches in wind tunnel provide the recommendation about boosting the air flow in refrigeration period, throttling it at spring and autumn if the grass is mowed or boosting the flow if the grass is not mowed but taking in mind problems with some opened corners.
 • Документ
  Методика создания физической модели экстенсивной зеленой кровли
  (Институт водного хозяйства им. Ц. Е. Мирцхулава Грузинского технического университета, 2016) Ткаченко, Т. Н.; Милейковский, В. А.
  Проделан анализ мирового опыта кровельного озеленения. Предложена возможность его использования для Украины на уровне государственных и городских инновационных зеленых проектов. Для зеленых кровель экстенсивного типа создана физическая модель для изучения теплового потока в растительном слое. Впервые испытания проводились в лабораторных условиях и в аэродинамической трубе при разной скорости ветра. Зная распределение теплового потока по верхней поверхности грунта и зная температуру окружающего воздуха можно определить коэффициент теплопередачи травяного слоя.
 • Документ
  Оцінка заощадження енергії та непрямого зменшення викидів CO2 вертикальним озелененням
  (КНУБА, 2019) Ткаченко, Тетяна; Мілейковський, Віктор; Гунченко, Оксана
  У дослідженні розглянуто формування передумов сталого розвитку з урахуванням фактора безпеки. Завдяки впровадженню технологій «зеленого будівництва» створюються передумови для підвищення безпеки людини в умовах урбанізованого середовища як на етапі виробничого процесу (від виготовлення будівельних матеріалів до їхньої утилізації та під час виконання будівельних робіт) так і під час експлуатації вже збудованих об’єктів. Показано, що одним із дієвих способів підвищення комфорту й безпеки у будівельній галузі та у будь-якому урбанізованому середовищі є вертикальне озеленення будівель. Проведені в попередній роботі натурні дослідження «охолоджувального ефекту» вертикального озеленення будівель показали підвищений охолоджувальний ефект порівняно з горизонтальним озелененням. При штилі озеленення диким виноградом (Parthenocissus) значення «охолоджувального ефекту» становить 1,23 К. З урахуванням цього значення внесено поправки у формулу для визначення залежності охолоджувального ефекту від швидкості вітру. Розраховано заощадження енергії та непряме зменшення викидів CO2 від охолоджувального ефекту вертикального озеленення для різних видів палива в теплий період року. Отримані результати показують доцільність використання вертикального озеленення для підвищення енергоефективності будівель та зменшення викиду парникових газів на теплогенераторах
 • Документ
  Аналітичний опис розширення плоских напівобмежених струмин
  (КНУБА, 2019) Мілейковський, Віктор Олександрович; Ткаченко, Тетяна Миколаївна; Дзюбенко, Володимир Григорович
  Ефективність формування мікроклімату будівель і споруд залежить від рішень організації повітрообміну. Одним з вирішальних факторів, які впливають на ефективність повітрообміну, є розвиток вентиляційних струминних течій. При цьому широко застосовується настилання струминних течій на поверхні огороджувальних конструкцій (напівобмежені струмини). У роботі отримано закономірності розвитку плоских напівобмежених струмин на підставі геометричного та кінематичного аналізу великомасштабної вихрової структури. Для цього побудовано схему турбулентної макроструктури у вигляді пелени дотичних великомасштабних вихорів (клубів) у межах струминного примежового шару. Прийнято припущення, що в зовнішній частині міжклубного шару реалізується лише підтікання навколишнього середовища до струмини перпендикулярно до напрямку її руху. В такому разі при русі клуба струмина має спожити весь об’єм, який клуб займає на своєму шляху. Реалізація такої моделі найбільш ефективна у САПР, яка дозволяє автоматично з високою точністю визначати площі складних фігур. Щоб отримати чотири точних знаки тангенса кута розширення струмини достатньо шести ітерацій. Отримані результати збігаються з відомими дослідними даними Г. Н. Абрамовича, що дозволяє стверджувати адекватність отриманих результатів. Також проведено аналогічні розрахунки за уточненою гіпотезою І. А. Шепелева, яка дозволяє вилучити пристінний примежовий шар з розгляду. Уточнення гіпотези полягає в тому, що струминний примежовий шар слід умовно розтягнути до поверхні настилання. Різниця результатів знаходиться в межах 1 %, що дозволяє рекомендувати таку гіпотезу для практичного вжитку.