Оцінка заощадження енергії та непрямого зменшення викидів CO2 вертикальним озелененням

Ескіз

Дата

2019

Автори

Ткаченко, Тетяна
Мілейковський, Віктор
Гунченко, Оксана

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

У дослідженні розглянуто формування передумов сталого розвитку з урахуванням фактора безпеки. Завдяки впровадженню технологій «зеленого будівництва» створюються передумови для підвищення безпеки людини в умовах урбанізованого середовища як на етапі виробничого процесу (від виготовлення будівельних матеріалів до їхньої утилізації та під час виконання будівельних робіт) так і під час експлуатації вже збудованих об’єктів. Показано, що одним із дієвих способів підвищення комфорту й безпеки у будівельній галузі та у будь-якому урбанізованому середовищі є вертикальне озеленення будівель. Проведені в попередній роботі натурні дослідження «охолоджувального ефекту» вертикального озеленення будівель показали підвищений охолоджувальний ефект порівняно з горизонтальним озелененням. При штилі озеленення диким виноградом (Parthenocissus) значення «охолоджувального ефекту» становить 1,23 К. З урахуванням цього значення внесено поправки у формулу для визначення залежності охолоджувального ефекту від швидкості вітру. Розраховано заощадження енергії та непряме зменшення викидів CO2 від охолоджувального ефекту вертикального озеленення для різних видів палива в теплий період року. Отримані результати показують доцільність використання вертикального озеленення для підвищення енергоефективності будівель та зменшення викиду парникових газів на теплогенераторах

Опис

https://doi.org/10.32347/2409-2606.2019.31.16-23

Ключові слова

сталий розвиток, безпека, зелена конструкція, зелене будівництво, вертикальне озеленення, енергоефективність, парникові гази, кафедра охорони праці та навколишнього середовища, кафедра теплогазопостачання та вентиляції

Бібліографічний опис

Ткаченко Т. М. Оцінка заощадження енергії та непрямого зменшення викидів CO2 вертикальним озелененням / Т. М. Ткаченко, В. О. Мілейковський, О. М. Гунченко //Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. - Київ : КНУБА, 2019. - Вип. 31. С. 16-23. - Бібліогр. : 12 назв.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset