Аналітичний опис розширення плоских напівобмежених струмин

Ескіз

Дата

2019

Автори

Мілейковський, Віктор Олександрович
Ткаченко, Тетяна Миколаївна
Дзюбенко, Володимир Григорович

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Ефективність формування мікроклімату будівель і споруд залежить від рішень організації повітрообміну. Одним з вирішальних факторів, які впливають на ефективність повітрообміну, є розвиток вентиляційних струминних течій. При цьому широко застосовується настилання струминних течій на поверхні огороджувальних конструкцій (напівобмежені струмини). У роботі отримано закономірності розвитку плоских напівобмежених струмин на підставі геометричного та кінематичного аналізу великомасштабної вихрової структури. Для цього побудовано схему турбулентної макроструктури у вигляді пелени дотичних великомасштабних вихорів (клубів) у межах струминного примежового шару. Прийнято припущення, що в зовнішній частині міжклубного шару реалізується лише підтікання навколишнього середовища до струмини перпендикулярно до напрямку її руху. В такому разі при русі клуба струмина має спожити весь об’єм, який клуб займає на своєму шляху. Реалізація такої моделі найбільш ефективна у САПР, яка дозволяє автоматично з високою точністю визначати площі складних фігур. Щоб отримати чотири точних знаки тангенса кута розширення струмини достатньо шести ітерацій. Отримані результати збігаються з відомими дослідними даними Г. Н. Абрамовича, що дозволяє стверджувати адекватність отриманих результатів. Також проведено аналогічні розрахунки за уточненою гіпотезою І. А. Шепелева, яка дозволяє вилучити пристінний примежовий шар з розгляду. Уточнення гіпотези полягає в тому, що струминний примежовий шар слід умовно розтягнути до поверхні настилання. Різниця результатів знаходиться в межах 1 %, що дозволяє рекомендувати таку гіпотезу для практичного вжитку.

Опис

https://doi.org/10.32347/2409-2606.2019.28.28-35

Ключові слова

напівобмежена струмина, струминний примежовий шар, великомасштабний вихор, турбулентний потік, організація повітрообміну, кафедра теплогазопостачання та вентиляції, кафедра охорони праці та навколишнього середовища

Бібліографічний опис

Мілейковський В. О. Аналітичний опис розширення плоских напівобмежених струмин /В. О. Мілейковський, Т. М. Ткаченко, В. Г. Дзюбенко // Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред.Е. С. Малкін. - Київ : КНУБА - 2019. - Вип. 28. - С. 28-35. - Бібліогр. : 10 назв.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset