Технологія захисту навколишнього середовища

Постійний URI для цього зібранняhttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/1245

Переглянути

Результати пошуку

Зараз показуємо 1 - 7 з 7
 • Документ
  Electromagnetic screens application for population protection from electromagnetic fields and radiation
  (Electromagnetic screens application for population, 2018-10-10) Glyva, V.; Panova, O.
  Conclusions 1. Assessment of electromagnetic environment has to be conducted prior to screen material and structure selection; it includes determination of frequency and amplitude parameters of electromagnetic fields and external and internal sources radiation. 2. It is necessary to choose reasonable correlation of attenuation and reflection screen parameters for maximal reduction of this physical factor impact on human. It is efficient to apply graphic dependencies given in this paper. 3. Ferromagnetic electromagnetic screens application is the most acceptable under condition of full blocking of field source or with accounting reflection effect that enables preliminary calculation of shielding efficiency based on geometrical issues exclusively. 4. Variability of shielding coefficients has to be taken into account at electromagnetic shielding application because of diffraction phenomena at the screen edges. 5. In all cases it is necessary to take into account the feasibility of screen production and installation, as well as its cost, which is provided by rationalization of shielding and reflection coefficients selection (i.e. with principle of reasonable adequacy).
 • Документ
  Методи зниження рівнів електромагнітних полів та випромінювань з урахуванням міжнародних стандартів електромагнітної сумісності
  (МЦНД, 2018) Панова, О. В.; Кандур, М. П.
  Методи зниження рівнів електромагнітних полів та випромінювань з урахуванням міжнародних стандартів електромагнітної сумісності.
 • Документ
  Загальні критерії застосування електромагнітних екранів для забезпечення електромагнітної безпеки та сумісності технічного обладнання
  (ДонНТУ, 2018) Панова, О.В.; Панова, О. В.
  На певних смугах частот спостерігається зниження захисних властивостей екранів, особливо з прямокутними отворами, які часто зустрічаються у реальних виробничих умовах. Були проведені дослідження для різних співвідношень довжин (l) і висот (h) прямокутних отворів
 • Документ
  Дослідження захисних властивостей металевих електромагнітних екранів та визначення умов їх максимальної ефективності
  (ПНТУ, 2020) Панова, О. В.
  На основі аналізу даних про екранування електромагнітних полів наднизьких та ультрависоких частот будівельними та облицювальними матеріалами зроблено висновки, що найбільш доцільним з технічних та економічних міркувань є облицювання захисними матеріалами внутрішніх поверхонь будівель. Наведено коефіцієнти екранування розробленими металополімерними матеріалами електромагнітних полів різних частот. Для електромагнітних полів частотами 2,4-2,6 ГГц коефіцієнти екранування складають 2,44 (за товщини екрана 5 мм) та 3-52 (за товщини екрана 10 мм). Коефіцієнти відбиття складають 0,06-0,32. Зміна концентрації феромагнітної субстанції становить 5-20 % (за вагою). За таких умов зниження напруженості магнітного поля промислової частоти складають 1,2-15,0 (за товщини екрана 5 мм) та 2,3-38,0 (за товщини екрана 10 мм). Наведено порядок оцінювання ефективності екранування високочастотного екранованого поля тришаровою структурою, виходячи зі значення діелектричної проникності несучого матеріалу та мінімальної довжини електромагнітної хвилі діапазону екранованого поля. Для одночасного екранування магнітного поля промислової частоти провідний шар повинен бути феромагнітним. Для цього можна застосувати металополімер з великою концентрацією залізорудного концентрату
 • Документ
  Сучасні підходи до моделювання просторових змін геомагнітного поля у будівлях та спорудах
  (Управляння розвитком складних систем. Збірник наукових праць., 2015) Запорожець, О. І.; Клапченко, В. І.; Левченко, Л. О.; Панова, О. В.
  Досліджено зниження рівня геомагнітного поля у будівлях. Виявлено, що ослаблення геомагнітного поля залежить від загальної маси та просторового розташування феромагнітних елементів конструкцій. Для цілей прогнозування аномалій геомагнітного поля у будівлях на стадії проектування та будівництва доцільне використання моделювання просторових розподілів магнітних полів у приміщеннях.
 • Документ
  Екранування електромагнітних полів для електромагнітної безпеки та електромагнітної сумісності обладнання
  (" Управляння розвитком складних систем". Збірник наукових праць., 2015) Панова, Олена Василівна
  Анотація. Проаналізовано переваги та недоліки традиційних металевих захисних екранів і новітніх металополімерних та багатошарових екранів. Сформульовано умови застосування електромагнітних екранів залежно від частотних характеристик електромагнітних полів. Надано рекомендації щодо екранування електромагнітних полів найбільш поширених джерел електромагнітних випромінювань: засобів для бездротового зв’язку і радіотехнічного обладнання цивільної авіації. Розроблено рекомендації щодо вдосконалення чинних нормативних актів з електромагнітної сумісності електричного та електронного обладнання.
 • Документ
  Защитные свойства электромагнитных экранов на основе металлосиликатных материалов в диапазоне СВЧ
  (2010) Клапченко, Василь Іванович; Краснянський, Григорій Юхимович; Глива, Валентин Анатолійович; Азнаурян, Ірина Олександрівна
  1. На основании экспериментальных и теоретических исследований показана принципиальная возможность использования металлосиликатных композиционных материалов в качестве электромагнитных экранов, способных поглощать и рассеивать электромагнитное СВЧ-излучение. 2. Изучены поглощающие свойства металлосиликатных материалов вида медь-ГСК и медь-портландцемент. Показано, что увеличение содержания металлического компонента приводит к увеличению коэффициентов поглощения и отражения электромагнитного излучения. При соответствующем подборе состава может быть получен материал, обладающий значительным поглощением при достаточно низком отражении. При содержании металла, превышающем пороговую концентрацию, экранирующие свойства материала подобны свойствам металлических экранирующих покрытий. 3. Предложена теоретическая модель, адекватно описывающая рассеяние и поглощение электромагнитного излучения гетерогенным материалом с диэлектрической связкой. Полученные выражения могут быть использованы при проектировании составов электромагнитных экранов.