Сучасні підходи до моделювання просторових змін геомагнітного поля у будівлях та спорудах

Ескіз

Дата

2015

Автори

Запорожець, О. І.
Клапченко, В. І.
Левченко, Л. О.
Панова, О. В.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

Управляння розвитком складних систем. Збірник наукових праць.

Анотація

Досліджено зниження рівня геомагнітного поля у будівлях. Виявлено, що ослаблення геомагнітного поля залежить від загальної маси та просторового розташування феромагнітних елементів конструкцій. Для цілей прогнозування аномалій геомагнітного поля у будівлях на стадії проектування та будівництва доцільне використання моделювання просторових розподілів магнітних полів у приміщеннях.

Опис

Ключові слова

кафедра фізики, геомагнітне поле, напруженість, індукція, коефіцієнт ослаблення, моделювання, екранування, ослаблення

Бібліографічний опис

Сучасні підходи до моделювання просторових змін геомагнітного поля у будівлях та спорудах / О. І. Запорожець, В. І. Клапченко, Л. О. Левченко, О. В. Панова // Управляння розвитком складних систем : зб. наук. праць. Київ. Нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. П. П. Лізунов. - Київ, 2015. – Вип. 21. - С. 133-138. - Бібліогр. : 11назв.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced