Сучасні підходи до моделювання просторових змін геомагнітного поля у будівлях та спорудах

Ескіз недоступний
Дата
2015
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
Управляння розвитком складних систем. Збірник наукових праць.
Анотація
Досліджено зниження рівня геомагнітного поля у будівлях. Виявлено, що ослаблення геомагнітного поля залежить від загальної маси та просторового розташування феромагнітних елементів конструкцій. Для цілей прогнозування аномалій геомагнітного поля у будівлях на стадії проектування та будівництва доцільне використання моделювання просторових розподілів магнітних полів у приміщеннях.
Опис
Ключові слова
кафедра фізики, геомагнітне поле, напруженість, індукція, коефіцієнт ослаблення, моделювання, екранування, ослаблення
Бібліографічний опис
Сучасні підходи до моделювання просторових змін геомагнітного поля у будівлях та спорудах / О. І. Запорожець, В. І. Клапченко, Л. О. Левченко, О. В. Панова // Управляння розвитком складних систем : зб. наук. праць. Київ. Нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. П. П. Лізунов. - Київ, 2015. – Вип. 21. - С. 133-138. - Бібліогр. : 11назв.