Екранування електромагнітних полів для електромагнітної безпеки та електромагнітної сумісності обладнання

Ескіз

Дата

2015

Автори

Панова, Олена Василівна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

" Управляння розвитком складних систем". Збірник наукових праць.

Анотація

Анотація. Проаналізовано переваги та недоліки традиційних металевих захисних екранів і новітніх металополімерних та багатошарових екранів. Сформульовано умови застосування електромагнітних екранів залежно від частотних характеристик електромагнітних полів. Надано рекомендації щодо екранування електромагнітних полів найбільш поширених джерел електромагнітних випромінювань: засобів для бездротового зв’язку і радіотехнічного обладнання цивільної авіації. Розроблено рекомендації щодо вдосконалення чинних нормативних актів з електромагнітної сумісності електричного та електронного обладнання.

Опис

1. Найбільш складною задачею є екранування магнітної складової електромагнітних полів наднизьких та низьких частот, що обумовлене їх квазістаціонарністю. Потребують досліджень геометричні критерії розташування екранів з урахуванням їх намагніченості первинним магнітним полем. 2. Найбільш перспективними матеріалами для захисту від електромагнітних полів та випромінювань є металополімерні екрани. Головною проблемою є зниження їх вартості, підвищення технологічності виготовлення та уникнення деградації під час експлуатації. 3. Використання багатошарових екранів з адгезією шарів не зовсім прийнятне для захисту людей. За потреби захисту від електромагнітних полів широкочастотного діапазону доцільне використання механічно з’єднаних екранів, ефективних у різних частотних смугах. 4. При розробленні та впровадженні заходів з електромагнітної сумісності технічних засобів екрануванням необхідно дотримуватися принципу достатності. 5. Враховуючи великі обсяги експериментальних робіт при розробленні екранів та значні розбіжності результатів лабораторних досліджень та випробувань у реальних умовах, доцільним уявляється вдосконалення розрахункових методів визначення та прогнозування захисних властивостей електромагнітних екранів з урахуванням відбивальної та поглинальної складової коефіцієнта екранування. ___________________________________________________________________________________

Ключові слова

електромагнітні випромінювання, чутливе обладнання, нормативні акти, електромагнітна сумісність, екранування, кафедра фізики

Бібліографічний опис

Панова О. В. Екранування електромагнітних полів для електромагнітної безпеки та електромагнітної сумісності обладнання / О. В. Панова // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. П. П. Лізунов. – Київ : КНУБА, 2015. - № 22. – С. 207-213. - Бібліогр. : 24 назв.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced