Ефективні технології в будівництві

Постійний URI для цього зібранняhttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/7974

Переглянути

Результати пошуку

Зараз показуємо 1 - 4 з 4
 • Документ
  Формування корпоративної соціальної відповідальності як спосіб забезпечення стратегічної конкурентоспроможності будівельного підприємства
  (Ліра-К, 2019) Сапіга, П. А.
  Перехід України на шлях сталого економічного розвитку, її інтеграція до європейського і світового співтовариства вимагають запровадження сучасних практик взаємодії держави та бізнесу, а також бізнесу і суспільства, які б дозволили посилити взаємну відповідальність усіх учасників громадського життя, створити умови для подальшого стабільного розвитку держави і суспільства, заснованого на врахуванні якомога ширшого кола інтересів.
 • Документ
  Аналіз виконання державної програми «Доступне житло» у 2010-2017 рр.
  (Ліра-К, 2019) Цифра, Т. Ю.; Чинчик, А. А.
  Згідно порядку забезпечення громадян доступним житлом, завтердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.02.09 № 140 (із змінами від 20.09.2017 № 708), забезпечення громадян доступним житлом здійснюється шляхом надання державної підтримки, яка полягає у сплаті державою: 30 відсотків вартості будівництва (придбання) доступного житла; 50 відсотків вартості будівництва (придбання) доступного житла для громадян, на яких поширюється дія п. 19 та 20 ч. першої статті 6, п.10-14 ч. другої статті 7 та абзаців четвертого, шостого і восьмого пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"; 50 відсотків вартості будівництва (придбання доступного житла та/або пільгового іпотечного житлового кредиту для громадян, на яких поширюється дія Закону України "про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб". Наразі актуальним є аналіз дії цих програм для розробки рекомендацій їх подальшого розвитку.
 • Документ
  Оперативний контролінг як засіб підвищення ефективності будівництва
  (Ліра-К, 2019) Бєлєнкова, О. Ю.
  Удосконалення системи управління матеріально-технічними ресурсами здатне суттєво збільшити вигоди для як підрядних підприємств, що здійснюють будівельні роботи, так і для служби замовника, що планує витрати на будівництво. Керівництву будівельних підприємств необхідно звертати увагу на методи оперативного управління, одним із найбільш ефективних із яких є контролінг.
 • Документ
  Державне регулювання інноваційного розвитку будівельного підприємства
  (Ліра-К, 2019) Галунка, О. Д.; Запєчна, Ю. О.
  Дефіцит інноваційних ресурсів будівельних компаній сприяє дезінтеграція будівельної галузі в цілому, в наслідок подрібнення великих виробничих об'єднань. Країни з розвитою економікою, що направлені на великі будівельні підприємства, які володіють значними інноваційними можливостями. Будівництво – одна з провідних галузей економіки України. Стратегічним завданням вітчизняної економіки, що дозволяє забезпечити її конкурентоспроможність в довгостроковій перспективі, є перехід на інноваційний шлях розвитку. Досвід країн, що обрали інноваційний шлях розвитку економіки, зокрема в будівельній галузі, доводить ефективність витрат на впровадження інновацій на будівельних підприємствах, результатом чого є стрімке зростання кількості та якості будівельної продукції.