Ефективні технології в будівництві

Постійний URI для цього зібранняhttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/7974

Переглянути

Результати пошуку

Зараз показуємо 1 - 1 з 1
  • Документ
    Державне регулювання інноваційного розвитку будівельного підприємства
    (Ліра-К, 2019) Галунка, О. Д.; Запєчна, Ю. О.
    Дефіцит інноваційних ресурсів будівельних компаній сприяє дезінтеграція будівельної галузі в цілому, в наслідок подрібнення великих виробничих об'єднань. Країни з розвитою економікою, що направлені на великі будівельні підприємства, які володіють значними інноваційними можливостями. Будівництво – одна з провідних галузей економіки України. Стратегічним завданням вітчизняної економіки, що дозволяє забезпечити її конкурентоспроможність в довгостроковій перспективі, є перехід на інноваційний шлях розвитку. Досвід країн, що обрали інноваційний шлях розвитку економіки, зокрема в будівельній галузі, доводить ефективність витрат на впровадження інновацій на будівельних підприємствах, результатом чого є стрімке зростання кількості та якості будівельної продукції.