Ефективні технології в будівництві

Постійний URI для цього зібранняhttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/7974

Переглянути

Результати пошуку

Зараз показуємо 1 - 2 з 2
 • Документ
  Концепція внутрішнього аудіту
  (2019) Гумега, В. В.; Бєлєнкова, О. Ю.
  В даний час відсутня єдина точка зору щодо сутності внутрішнього аудиту та його місця в системі внутрішнього контролю організацій, відсутні стандарти внутрішнього аудиту, загальні і детальні методики. Невизначені також і принципи організації внутрішнього аудиту як гаранта стабільності фінансово-господарських зовнішніх і внутрішніх взаємозв'язків організацій. Складність в реалізації внутрішніх аудиторських процедур являє і організація системи обліково-аналітичної інформації, від надійності якого залежать результати контролю і прийняття вірних і своєчасних управлінських рішень. Подібні проблеми породжують методологічні проблеми в організації та діяльності внутрішнього аудиту. Тому нагальним питанням є систематизація теоретико-методологічних основ внутрішнього аудиту.
 • Документ
  Оперативний контролінг як засіб підвищення ефективності будівництва
  (Ліра-К, 2019) Бєлєнкова, О. Ю.
  Удосконалення системи управління матеріально-технічними ресурсами здатне суттєво збільшити вигоди для як підрядних підприємств, що здійснюють будівельні роботи, так і для служби замовника, що планує витрати на будівництво. Керівництву будівельних підприємств необхідно звертати увагу на методи оперативного управління, одним із найбільш ефективних із яких є контролінг.