Будівництво та цивільна інженерія

Постійний URI для цього зібранняhttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/1219

Переглянути

Результати пошуку

Зараз показуємо 1 - 9 з 9
 • Документ
  Методика експериментальних досліджень залізобетонних плит, що працюють на згин в двох протилежних напрямках
  (2004) Адаменко, В. М.
  Запропонована та виконана модернізація існуючого дослідницького стенду до можливості випробування залізобетонних плит, що згинаються в двох протилежних напрямках. Розроблена методика проведення експериментальних досліджень, що дає змогу технічно реалізувати випадок завантаження залізобетонних плит різнознаковим моментним навантаженням різної інтенсивності та тривалості.
 • Документ
  Урахування крутного моменту при розрахунку поздовжнього армування двовісно працюючих монолітних плит на основі методу Вуда-Армера
  (ОДАБА, 2013) Адаменко, В. М.
  За допомогою ПК «ЛІРА-САПР 2013» досліджується вплив крутного моменту на армування двовісно працюючих плит за методом Вуда-Армера. Результати армування співставленні з аналогічними, отриманими на основі теорії М.І.Карпенка. Influence of torsional moment on the reinforcement of two-way slabs is investigated using a method developed by Wood and Armer with the help of «LIRA-SAPR 2013» software package. The area of reinforcement is compared with the steel area obtained from equations based on N.I.Karpenko theory.
 • Документ
  Дослідження впливу тріщиностійкості на армування монолітних плит безбалкових перекриттів
  (ОДАБА, 2013) Адаменко, В. М.
  Залізобетонні монолітні плити безбалкових перекриттів займають вагоме місце у сучасному каркасно-монолітному та промисловому будівництві. Особливості роботи монолітних плит безбалкових перекриттів на даний час вивчено недостатньо, проте, сфера та об’єми їх застосування досить широкі. Раціональність армування таких плит має прямий вплив на надійність, довговічність та вартість будівництва. Поява тріщин у залізобетонних монолітних плитах зумовлює принципово якісні та кількісні зміни в їх роботі, які для плит значних прольотів та різновидів діючого навантаження, у багатьох випадках, стають визначальними при призначенні поздовжнього армування. Діючі норми з розрахунку та конструювання залізобетонних конструкцій ДСТУ Н Б EN 1992-1-1:2010 (Єврокод 2) та ДБН В.2.6-98:2009 обмежують тріщиноутворення конструктивно, регламентуючи максимальний крок та діаметр арматури, або за розрахунком ширини розкриття тріщин.
 • Документ
  Стенд для експериментальних досліджень залізобетонних плит, що згинаються в двох напрямках
  (НУВГП, 2003) Кріпак, В. Д.; Шинкарюк, Ю. М.; Адаменко, В. М.
  Розроблена та здійснена конструкція випробувального стенду з принципово новою системою завантаження та контролю за навантаженням дослідних зразків залізобетонних плит через систему важелів. Шляхом комбінації величин та часу дії фіксованих навантажень на важелі дослідна плита завантажується по краях згинальними моментами М1 та М2 різної інтенсивності та тривалості. Конструктивне рішення стенду запатентовано.
 • Документ
  Використання 3D BIM-інформаційного моделювання при проєктуванні, розрахунках та конструюванні металевих конструкцій
  (Одеська державна академія будівництва та архітектури, 2021) Адаменко, В. М.
  Активний розвиток інформаційних технологій, зокрема 3D BIM-інформаційного моделювання будівель, дозволяє вивести процеси проєктування, розрахунку та конструювання металевих конструкцій принципово на інший рівень. Створення 3D інформаційної моделі у інтуїтивно зручному середовищі, узгодження різних розділів проєкту між собою за рахунок використання єдиної інформаційної моделі, та відповідно зменшення кількості проєктних помилок, імпорт збережених моделей практично із будь-яких розрахункових систем, їх розрахунок та підбір перерізів, виконання конструювання та деталізації вузлів в 3D просторі, автоматичне формування специфікацій та необхідних видів при компонуванні креслень, зменшення об'єму переробок при внесенні змін, ось далеко не повний перелік переваг при роботі з 3D BIM-інформаційними системами.
 • Документ
  Досвід застосування BIM-технологій при проєктуванні і розрахунках сталевих та залізобетонних конструкцій
  (Бровін О.В., 2021) Адаменко, В. М.
  Сучасний розвиток інформаційних технологій, зокрема 3D BIM-інформаційних систем, дає можливість вивести процеси проєктування і розрахунку будівельних конструкцій принципово на інший рівень. Суттєво спрощується розробка проєктних рішень на стадії варіантного проєктування, скорочується час розробки робочої конструкторської документації та узгодження різних розділів проєкту між собою, зменшується кількість проєктних помилок зокрема і при виникненні необхідності внесення змін. На кафедрі металевих та дерев'яних конструкцій КНУБА, сучасні методи 3D BIM-технологій були впроваджені в навчальний процес із 2016-2017 н.р., що відобразилося на наповненні основних навчальних курсів кафедри, зокрема, зроблено акцент на проєктування, розрахунок та видачу проєктної документації за допомогою сучасних 3D BIM-інформаційних комплексів. За цей час відпрацьовано і впроваджено в навчальний процес застосування наступних зв'язок програмних комплексів: ПК Revit - ПК Autodesk Robot Structural Analysis (надалі ПК Robot) - ПК Tekla Structures (надалі ПК Tekla); ПК САПФІР - ПК Ліра-САПР - ПК Revit; ПК Dlubal RSTAB - ПК Dlubal RFEM - ПК IDEA StatiCa - ПК Tekla Structures.
 • Документ
  Чисельне моделювання напружено-деформованого стану монолітного ребристого перекриття силосу
  (КНУБА, 2015) Адаменко, В. М.
  Для монолітного ребристого перекриття силосу розроблено нелінійну розрахункову модель, яка враховує фактичні характеристики міцності бетону і арматури, площі перерізу арматури за зонами армування. Результати нелінійних розрахунків за кроками завантаження співставленні із дослідними даними приростів прогинів монолітних балок перекриття, отриманими під час неповного циклу завантаження – розвантаження існуючого силосу (1-й етап; 6,5 місяців). Для монолитного ребристого перекрытия силоса разработана нелинейная расчетная модель, которая учитывает фактические характеристики прочности бетона и арматуры, площади сечения арматуры по зонам армирования. Результаты нелинейных расчетов по шагам нагружения сопоставлены с опытными данными приростов прогибов монолитных балок перекрытия, полученными во время неполного цикла нагружения – разгружения существующего силоса (1-й этап; 6,5 месяца). For slab-stringer system of the silo created the nonlinear design model which takes into account real data of concrete and steel strengths, area of reinforcement according to zones of armoring. Results of nonlinear calculations on the loading steps were compared with the experimental data of monolithic floor beams deflections which were obtained in time of real silo loading unloading cycle.
 • Документ
  Нелінійне моделювання роботи монолітного ребристого перекриття силосу на основі дослідних даних
  (Вісник Сумського національного аграрного університету, 2014) Адаменко, В. М.
  Для монолітного ребристого перекриття силосу розроблено нелінійну розрахункову модель, яка враховує фактичні характеристики міцності бетону і арматури, площі перерізу арматури за зонами армування. Результати нелінійних розрахунків за кроками завантаження співставленні із дослідними даними прогинів монолітних балок перекриття, отриманими під час циклу завантаження – розвантаження існуючого силосу. Для монолитного ребристого перекрытия силоса разработана нелинейная расчетная модель, которая учитывает фактические характеристики прочности бетона и арматуры, площади сечения арматуры по зонам армирования. Результаты нелинейных расчетов по шагам нагружения сопоставлены с опытными данными прогибов монолитных балок перекрытия, полученными во время цикла нагружения – разгрузки существующего силоса. For slab-stringer system of the silo created the nonlinear design model which takes into account real data of concrete and steel strengths, area of reinforcement according to zones of armoring. Results of nonlinear calculations on the loading steps were compared with the experimental data of monolithic floor beams deflections which were obtained in time of real silo loading unloading cycle.
 • Документ
  Дослідження впливу ефектів другого порядку на прикладі сталевого каркасу аеропорту
  (КНУБА, 2020) Адаменко, В. М.; Мавдюк, А. М.
  За допомогою сучасних ліцензійних BIM-інформаційних систем ПК Dlubal RSTAB та ПК Dlubal RFEM, виконано моделювання напружено-деформованого стану та підбір перерізів складних просторових сталевих конструкцій аеропорту, який розташований в м.Франкфурт-на-Майні (Німеччина), на основі теорій І-го та ІІ-го порядку норм DIN EN 1993-1-1-2010. Збір вітрових навантажень що діють на будівлю, виконано з використанням віртуальної аеродинамічної труби і акселеограм, за допомогою CFD-аналізу ПК Dlubal RWIND Simulation. За результатами порівняння коефіцієнтів площі перерізів, встановлено, що урахування ефектів другого порядку, залежно від типу розглядуваної конструкції, може призводити до необхідності збільшення розрахункової площі перерізу в межах від 22 до 42%. Таким чином, для складних просторових сталевих конструкцій підтверджено положення норм Єврокод, згідно якого урахування впливів 2-го порядку є обов'язковим до розгляду. С помощью современных лицензионных BIM-информационных систем ПК Dlubal RSTAB и ПК Dlubal RFEM, выполнено моделирование напряженно-деформированного состояния и подбор сечений сложных пространственных стальных конструкций аэропорта, который расположен в г. Франкфурт-на-Майне (Германия), на основе теорий I- го и II-го порядка норм DIN EN 1993-1-1-2010. With the help of modern licensed BIM-information systems of PC Dlubal RSTAB and PC Dlubal RFEM, simulation of stress-strain state and cross-section selection of complex spatial steel structures of the airport, located in Frankfurt am Main (Germany), based on theories 1st and 2nd order effects according to standard DIN EN 1993-1-1-2010 were performed.