Вип. 16

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 20
 • Документ
  Методы проектно-векторного управления образовательными средами
  (КНУБА, 2013) Белощицкий, А. А.; Федоренко, Н. Д.; Белощицкая, С. В.; Черноморденко, А. И.
  Разработаны научно-методические основы проектно-векторного управления образовательными средами. Предложен ряд базовых определений и концепция проектно-векторного управления образовательными средами. Классифицированы проекты образовательной сферы Украины. Выделены общие и характерные черты проектов, что стало базой для разработки научно-методических основ методологии управления проектами образовательных сред.
 • Документ
  Концентрична модель рухомого контексту проектів та програм розвитку
  (КНУБА, 2013) Ярошенко, Т. О.; Ярошенко, Н. П.
  Розглянуто концентричну модель рухомого контексту (оточення) проектів на основі відтворення підприємницької енергії в розвитку організацій.
 • Документ
  Рефлекторна система формалізації змісту довільних текстів будівельної тематики
  (КНУБА, 2013) Тесля, Ю. М.; Шабала, Є. Є.
  Розглянуто підхід до застосування елементів штучного інтелекту для розробки інтелектуальної інформаційної системи формування, ведення та актуалізації ресурсної нормативної бази в будівництві.
 • Документ
  Альтернативні аналітичні інструменти забезпечення економічної безпеки державного інвестування будівельних проектів
  (КНУБА, 2013) Рижакова, Г. М.; Стеценко, С. П.; Лагутіна, З. В.
  Викладено зміст моделей забезпечення економічної безпеки щодо співучасті держави в інвестуванні будівельних проектів, які на новій розрахунково-аналітичній основі оцінюють як переваги об’єктів інвестування, так і фінансово-економічну спроможність замовника й основних виконавців до ефективного втілення проектів, щоб убезпечити державні інвестиції від втрат чи несумлінного використання.
 • Документ
  Обгрунтування агрегованих структур нового типу в умовах інноваційних перетворень будівельного комплексу
  (КНУБА, 2013) Приходько, Д. О.; Лилов, О. В.; Коваль, В. Б.
  Відображено дослідження, пов’язані зі створенням та обґрунтуванням діяльності спеціально створених організацій як агрегованих інвестиційно-будівельних структур нового типу. Дані структури інтегруватимуть системи управління, економічні інтереси та ресурси інвестиційних та девелоперських компаній, органів муніципальної влади (як співінвесторів), будівельних підрядних та спеціалізованих організацій на реалізацію масштабних інвестиційних проектів соціального, промислового та комерційного призначення.
 • Документ
  Інтеграція факторного та проектно-орієнтованого підходу до оцінки конкурентоспроможності будівельних підприємств
  (КНУБА, 2013) Медяник, О.І.
  Відображено зміст моделі оцінки конкурентоспроможності будівельних підрядних організацій, яка, на відміну від традиційних підходів, враховує сучасні вимоги щодо організації операційної системи генпідрядника як провідної ланки втілення будівельних проектів.
 • Документ
  Впровадження прикладного програмного комплексу „Адаптація організації будівництва до євростандартів” у практику будівництва
  (КНУБА, 2013) Лагутін, Г. В.; Поколенко, В. О.; Чуприна, Ю. А.
  Запропоновано сучасний комплекс прикладних програм для відображення процесів організації підрядного будівництва, які реалізуються за схемою девелоперського управління. В ньому реалізовано принципово новий тип сітьової моделі, яка сполучає ознаки моделей «роботи-дуги» та «роботи-вершини», із семантично означеною мірою впевненості девелопера щодо додержання планових характеристик проекту та директивних вимог замовника при виконанні БМР. Достовірність вибору альтернатив забезпечується формуванням довірчо-ресурсного профілю будівельного проекту та підсумковим рейтингом, який визначає порівняльні переваги кожної з альтернатив щодо іншої.
 • Документ
  Підхід до побудови сценарію розв’язання задачі підтримки прийняття рішень з оцінки житлових об’єктів нерухомості
  (КНУБА, 2013) Ізмайлова, О. В.; Красовська, Г. В.; Красовська, К. К.
  Дано загальну характеристику підходу до побудови сценарію реалізації функцій задачі з оцінки вартості об’єктів нерухомості на основі порівняльного підходу із застосуванням методу аналізу ієрархій.
 • Документ
  Модель управления ресурсами портфелей проектов и программ
  (КНУБА, 2013) Егорченкова, Н. Ю.; Лисицин, А. Б.; Катаев, Д. С.
  Представлена матричная модель управления ресурсами в проектной и операционной деятельности проектно-ориентированного предприятия. Даны определения проектной и операционной деятельности. Выделены основные проблемы управления ресурсами портфелей проектов и программ в проектной и операционной деятельности предприятия.
 • Документ
  Оцінювання студентів в умовах компетентнісного підходу
  (КНУБА, 2013) Васильєва, К. С.; Щербина, О. А.
  Розглянуто питання організації оцінювання студентів в умовах компетентнісного підходу, використання модуля «Репозиторій компетентностей» до системи управління навчанням Moodle та балансування навчального плану на основі показників репозиторію.
 • Документ
  Морфологічна матриця формування команди проекту соціального типу
  (КНУБА, 2013) Бушуєва, Н. С.; Філатов, А. С.
  Розглянуто метод морфологічного аналізу, який дозволяє підвищити ефективність взаємодії між членами команди соціального проекту. Визначено підхід, який дає можливість системно дослідити різні схеми формування команди на основі ознак Рейніна соціонічного типу. Запропоновано морфологічну матрицю створення команди соціального типу.
 • Документ
  Управление проектами на основании шаблонов
  (КНУБА, 2013) Оберемок, И. И.
  Установлено, что управление проектами с низким уровнем уникальности по результатам и перечню скоординированных действий требует адаптации классических процессов управления проектами. Показано, что разработка и внедрение данных процессов позволит компаниям применять методы и средства проектного управления для любых проектов портфеля компании.
 • Документ
  Контракти «під ключ» і управління проектами
  (КНУБА, 2013) Бугрова, О. В.; Бугрова, О. О.
  Розглянуто принципи, які лежать в основі сучасних контрактів щодо будівництва «під ключ». Визначено характерні риси управління проектами в рамках контрактів «під ключ» і, зокрема, виявлено вплив цього типу контракту на управління витратами, строками та якістю.
 • Документ
  Гештальт-проактивна методика взаємодії з турбулентним оточенням під час формування і реалізації стратегічних програм розвитку міст
  (КНУБА, 2013) Берулава, Д. З.; Бушуєва, Н. С.
  Розглянуто оточення стратегічних програм розвитку міст. Дано класифікацію оточення, наведено методику взаємодії із зацікавленими сторонами в рамках стратегічних програм розвитку міст.
 • Документ
  Матричная технология идентификации организационных патологий в управлении проектами
  (КНУБА, 2013) Бушуєв, С. Д.; Харитонов, Д. А.; Ярошенко, Ю. Ф.
  Рассматривается матричная технология идентификации организационных патологий в управлении проектами. Элементами матрицы являются компоненты организационной компетентности в области проектного управления и методологии управления проектами, представленные в структуре генома.
 • Документ
  Марковська модель керування природно-технічною системою
  (КНУБА, 2013) Баліна, О. І.; Буценко, Ю. П.; Лабжинський, В. А.
  Запропонована методика моделювання природно-технічних систем, яка буде корисною дослідникам і експлуатаційникам складних технічних систем при прогнозуванні виникнення надзвичайних ситуацій за допомогою систем екологічного моніторингу.
 • Документ
  Innovative development and meta program management of a new generation of mega projects in the oil & gas and infrastructure sectors
  (КНУБА, 2013) Tanaka, H.; Bushuyev, S.
  This paper is based on the authors’ continuing foundation research on creation and management of innovative projects and programs and the concept of meta program management; is concerned with contextual analysis of the contemporary project industry with respects to complex dimensions and salient characteristics of new generations of projects; and proposes a framework of development strategy and meta program management of such projects.
 • Документ
  Методи розширення моделі будівельного об'єкта на основі модульного принципу
  (КНУБА, 2013) Бородавка, Є. В
  Запропоновано метод для створення розширюваних систем підтримки життєвого циклу будівельних об'єктів на основі модульного принципу. На прикладі типових будівельних елементів здійснено аналіз основних специфічних атрибутів кожного з них. Специфічні атрибути розділені на дві категорії: геометричні та розрахункові. Їх об'єднання складає основу для модуля кожного з будівельних елементів.
 • Документ
  Development of Chernobyl's Power Plant capability through prism of project management methodology
  (КНУБА, 2013) Bushuyev, Sergey; Medintsov, Volodymyr; Sharovara, Elena
  With stopping at 2000 of power units of Chornobyl Nuclear Power Plant (ChNPP) problems of Chornobyl did not finished, they only had entered into a new no less responsible phase. Without experience in area of removal from exploitation of nuclear energy objects and building of objects similar to erected above an object " Shelter" to protective building, without the project of removal from exploitation of ChNPP, that under right had ratified 5years before the stop of the Plant, without the fund of financing of removal from exploitation of power units, ChNPP collective fulfills obligations taken by Ukraine before the world community on elimination of consequences of nuclear catastrophe of 1986. This activity demanded reorganization of organization, revision of basic functions and tasks, mastering of new, earlier not demanded on the ChNPP, fields of knowledge. The Project Management methodology became one of the bases of development capability for performance of the Ch NPP.
 • Документ
  Методи підвищення енергоефективності будівлі
  (КНУБА, 2013) Демченко, В.В.; Чуприна, Х.М.; Невмержицький, О.В.
  Розглянуто методи підвищення рівня енергоефективності будівель на стадії проектування.