Вип. 1

Постійний URI для цього зібранняhttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/143

Переглянути

Результати пошуку

Зараз показуємо 1 - 4 з 4
 • Документ
  Системні дослідження сучасних структурних конструкцій
  (КНУБА, 2011) Плоский, В. О.; Баглюк, Р. М.
  Аналіз та створення передумов для розробки концептуально нових комп’ютерно-геометричних підходів до проектування та оптимізації просторових стрижневих структур на основі переосмислення наявного досвіду геометричного моделювання ПСС, виникнення нових технологічних можливостей, інструментарію моделювання, нових матеріалів та конструктивних рішень.
 • Документ
  Геометрична комп’ютеризована модель «atmospheric radiation» для енергоефективного будівництва
  (КНУБА, 2011) Сергейчук, О. В.
  При визначенні форми, об’ємно-планувального вирішення енергоефективних будівель, оптимізації розподілу утеплювача по поверхні теплоізоляційної оболонки проектувальникам необхідно мати значення потоків сонячної (прямої та розсіяної) і теплової радіації, котрі надходять на довільно орієнтовану площину за фіксовані проміжки часу (опалювальний період, період перегріву, півроку, рік) з урахуванням мінливості метеорологічних факторів. Ці данні повинні бути закладені у норми з будівельної кліматології чи, при наймі, у нормах повинні бути первісні кліматичні параметри, достатні для подальшого розрахунку потоків за допомогою комп’ютерних програм. Необхідність створення таких норм и відповідного програмного забезпечення вже стала очевидною, що і було реалізовано в процесі роботи над ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2011 «Будівельна кліматологія», який набуває чинності з 1.11.2011 р.
 • Документ
  Використання енергії сонця в України. Сонячні батареї.
  (КНУБА, 2011) Гетун, Г. В.; Мельник, В. А.
  У статті розглянуті основні типи накопичувачів сонячної енергії, виконано їхній порівняльний аналіз для кліматичних умов України. Наведено перспективи розвитку альтернативних джерел енергії в Україні.
 • Документ
  Підвищення енергоефективності процесу сушіння будівельних виробів на основі його геометричних моделей
  (КНУБА, 2011) Скочко, В. І.
  У роботі представлено опис геометричної дискретної моделі процесу тепломасообміну, що виникає при сушінні капіллярнопорістих матеріалів і виробів, використовуваних в будівництві. також пропонується аналізувати і оптимізувати процес сушіння шляхом дослідження деформованого стану (переміщення) вологи, що знаходиться в порах даного виробу. Наведено принципову схему взаємодії компонентів, що складають геометричну модель досліджуваного процесу. Даная схема, при деяких спрощення, може бути використана стосовно і до інших видів сушіння.