Підвищення енергоефективності процесу сушіння будівельних виробів на основі його геометричних моделей

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2011
Автори
Скочко, В. І.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
У роботі представлено опис геометричної дискретної моделі процесу тепломасообміну, що виникає при сушінні капіллярнопорістих матеріалів і виробів, використовуваних в будівництві. також пропонується аналізувати і оптимізувати процес сушіння шляхом дослідження деформованого стану (переміщення) вологи, що знаходиться в порах даного виробу. Наведено принципову схему взаємодії компонентів, що складають геометричну модель досліджуваного процесу. Даная схема, при деяких спрощення, може бути використана стосовно і до інших видів сушіння.
Опис
Ключові слова
кафедра архітектурних конструкцій, сушіння конвективне, сушіння радіаційно-конвективне, сушіння інфрачервоним випромінюванням, сушіння контактне, сушіння сублімаційне, сушіння в електромагнітному полі
Бібліографічний опис
Скочко В. І. Підвищення енергоефективності процесу сушіння будівельних виробів на основі його геометричних моделей / В. І. Скочко // Енергозбереження в будівництві та архітектурі = Еnergy-savings in civil engineering and architecture : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури; відп. ред. А. М. Тугай. - Київ : КНУБА, 2011. - Вип. 1. - С. 126-131. - Бібліогр. : 8 назв.
Зібрання