Підвищення енергоефективності процесу сушіння будівельних виробів на основі його геометричних моделей

Ескіз

Дата

2011

Автори

Скочко, В. І.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

У роботі представлено опис геометричної дискретної моделі процесу тепломасообміну, що виникає при сушінні капіллярнопорістих матеріалів і виробів, використовуваних в будівництві. також пропонується аналізувати і оптимізувати процес сушіння шляхом дослідження деформованого стану (переміщення) вологи, що знаходиться в порах даного виробу. Наведено принципову схему взаємодії компонентів, що складають геометричну модель досліджуваного процесу. Даная схема, при деяких спрощення, може бути використана стосовно і до інших видів сушіння.

Опис

Ключові слова

кафедра архітектурних конструкцій, сушіння конвективне, сушіння радіаційно-конвективне, сушіння інфрачервоним випромінюванням, сушіння контактне, сушіння сублімаційне, сушіння в електромагнітному полі

Бібліографічний опис

Скочко В. І. Підвищення енергоефективності процесу сушіння будівельних виробів на основі його геометричних моделей / В. І. Скочко // Енергозбереження в будівництві та архітектурі = Еnergy-savings in civil engineering and architecture : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури; відп. ред. А. М. Тугай. - Київ : КНУБА, 2011. - Вип. 1. - С. 126-131. - Бібліогр. : 8 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset