Вип. 20-21

Постійний URI для цього зібранняhttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/9755

Переглянути

Результати пошуку

Зараз показуємо 1 - 3 з 3
 • Документ
  Проблеми сучасної архітектурно-дизайнерської освіти
  (КНУБА, 2020) Акопова, А. О.; Слєпцов, Олег Семенович
  Навчання архітектурно-дизайнерської діяльності, динамічно розвивається і переходить на нову іншу систему функціонування. Освітній процес змінюється, на заміну традиційними способами і методами навчання приходять нові. Сучасне прогресивне суспільство ставить нові актуальні завдання перед архітектором-дизайнером нового покоління, тому і принципи освітнього процесу повинні бути переглянуті і актуалізовані. У статі розглянуті основні проблеми при підготовці спеціалістів до професійної діяльності. У загальній схемі підготовки використано основні принципи навчання, серед яких виділено принципи фундаментизації, неперервності та ступеневості змісту професійної освіти. Розглянуто вимоги до інтеграції загально-художніх і професійних знань у підготовці майбутніх архітекторів. Теоретично доведено, що зміст знань, які має засвоїти майбутній дизайнер-архітектор, поєднує наступні напрями: загальнотеоретичний, загально-художній, професійно орієнтований, інженерно-технічний та технологічний, а також організаційно- технічний. Виділено етапи підготовки майбутніх архітекторів у вищих навчальних закладах. Розглянуті основні проблеми та недоліки при підготовці архітекторів, спроби їх вирішення, та переосмислення існуючих методик освіти.
 • Документ
  Декоративізм в архітектурі
  (КНУБА, 2020) Житкова, Наталія Юріївна
  В роботі розглянуто вплив досягнень науково-технічного розвитку пост- індустріального періоду суспільства на формування сучасних архітектурних стилів та їх естетичних якостей. Новітні конструкції та матеріали, сучасна інженерна інфраструктура надають нові можливості у функціональн,ому відношенні, але не завжди усвідомлені їх якості в естетичному контексті завдань архітектури . Відмова від декоративного нашарування скульптурного та графічного і мозаїчного походження не виключає необхідності пошуку нових естетичних сенсів та засобів. Питання форми і змісту супроводжує теорію та практику архітектурного проектування повсякчасно і має свої основоположні позиції, що стали класикою але й залишили сумнівні результати які потребують аналізу та оцінки. В роботі розглянуто питання необхідності визначення прогресивних сучасних рішень нової естетики, що дозволяє запобігати сумнівних епатажних рішень квазісучасної архітектури. Акцентовано увагу на роль декоративних прийомів вирішення завдань архітектури, як на найяскравішим засобі зосередити увагу не тільки на естетичних якостях будівлі, але і відобразити соціальні ідеологічні та культурні пріоритети часу, відображеного в архітектурі. Визначено актуальність адекватної оцінки активного вживання декору в містобудівному середовищі адже побудова гармонійного простору передбачає комплексний підхід . Розглянуто термін «декоративізм» та його прояви в архітектурі різних історичних періодів. Співставлено поняття «декоративізм» та «синтез мистецтв». Охарактеризовано особливості їх проявів в різних стилях. Акцентовано зв'язок проявів та змін стилів із соціально-історичними умовами, пріоритетами цінностей, що висуває суспільство. Розглянуто також прояви декоративізму в сучасних напрямах архітектури. Звернуто увагу на значущість критеріїв оцінки цього явища і саме тому – необхідність керуватися професійністю та сумлінням.
 • Документ
  «BAUHAUS 100» або як святкують архітектурний ювілей в Німеччині
  (КНУБА, 2020) Серьогін, Юрій Іванович; Богданов І. В.
  Група українських архітекторів прийняла участь у святкуванні ювілею славетної архітектурної школи. Автори діляться своїми враженнями з приводу відношення німецького суспільства до Архітектури та архітекторів. Ці традиції цінування архітектури, архітектурних творів та будівель мають глибокі корні в культурі німецької нації та поваги до їх носіів – архітекторів. Новий виток розвитку архітектурна культура та професія що на неї спирається отримала в часи Веймарської республіки 1918 – 1923рр. Заснована в ті часи архітектурна школа BAUHAUS додала оттінки інтернаціоналізму завдяки цілій плеяді фахівців з різних напрямків мистецтва. Саме тому школа BAUHAUS глибоко вплинула на розвиток багатьох видів мистецтва в ведучих країнах світу. Бистрому розповсюдженню ідей BAUHAUS на світову культуру та мистецтво посприяла, як не дивно, фашистська Німечччина, що в 1936 році закрила школу. Більшість викладачів та учнів вимушені були втекти в США завдяки політичним та расістським переслідуванням. Тут вони асимулювалися та подовжили свою творчість та діяльність настільки успішно, що після завершення Другої Світової Війни їх ідеї та досягнення дуже швидко розповсюдилися по всьому світу.